logo Created with Sketch.

Endringer i statens reiseregulativ fra og med 1. januar 2012

Da de skattemessige satsene er løsrevet fra statens satser fra og med 2011 er det foreløpig uvisst om økningen av kilometergodtgjørelse og kostgodtgjørelse i statens reiseregulativ innenlands får virkning skattemessig.

Satsene i statens reiseregulativ innland endres fra 1. januar 2012. Da de skattemessige satsene er løsrevet fra statens satser fra og med 2011 er det foreløpig uvisst om økningen av kilometergodtgjørelse og kostgodtgjørelse i statens reiseregulativ innenlands får virkning skattemessig. 

Til tross for ovennevnte er satsene fortsatt relevante for private bedrifter som har valgt å følge statens satser for reisegodtgjørelse. For mange ansatte i det private er statens satser nevnt som en rettighet i arbeidskontrakten. Det spennende frem i tid blir å se satsene Skattedirektoratet fastsetter. NARF krysser fingrene for at satsene blir de samme etter begge regelsett. I motsatt fall kan det bli svært resursskrevende for arbeidsgivere som må innberette eventuelle differanser som skattepliktig lønn.

Les også:

 

Statens reiseregulativ innland - nye satser fra 1. januar 2012

KILOMETERGODTGJØRELSE PER KM

BRUK AV EGEN BIL

Inntill 10 000 km

Kr 3,90

Over 10 000 km

Kr 3,25

Tillegg per km, arbeidstakere med arbeidssted  i Tromsø

Kr 0,10

Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei

Kr 1,00

Tillegg for tilhenger

Kr 0,70

Passasjertillegg per arbeidstaker

Kr 1,00

 

BRUK AV ANDRE FREMKOMSTMIDLER

Motorsykkel over 125 ccm

Kr 2,90

Moped og motorsykkel opp til 125 ccm Kr 1,60

Snøscooter/ATV

Kr 7,20

Båt med motor inntil 50 hk

Kr 4,00

Båt med motor over 50 hk

Kr 7,00

Elbil

Kr 4,10

Andre fremkomstmidler

Kr 1,50

Passasjertillegg

Kr 1,00

 

KOSTGODTGJØRELSE VED REISER MER ENN 15 KM

REISER UTEN OVERNATTING

For reiser inntill 5 timer (legitimert)

Kr 170

For reiser fra og med 5 timer inntil 9 timer

Kr 190

For reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer

Kr 290

For reiser over 12 timer

Kr 480

 

REISER MED OVERNATTING

For reiser fra og med 12 timer

Kr 640

 

NATTILLEGG

Ulegitimert (uendret)

Kr 400

Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende

Kr 1550

Opprettet:  06.12.11
Endret:  06.12.11

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring