logo Created with Sketch.

Ferieavvikling under sykdom

Arbeidstaker som blir syk før eller under ferien, kan på visse vilkår kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Ferieavvikling under sykdom er regulert i ferieloven § 9.

Bestemmelsen sondrer mellom det å bli syk før ferien tar til og det å bli syk i ferien. Lovens regler kan fravikes ved tariffavtale, men bare til gunst for arbeidstaker.

Les hele artikkelen.

Artikkelen finner du på HSHs hjemmesider. NARF og HSH har et samarbeid om fagartikler innen arbeidsjus, skatt og avgifter på web.

Opprettet:  18.06.03
Endret: 

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring