logo Created with Sketch.

Feriepenger av full lønn under sykdom og svangerskapspermisjon

Mange arbeidsgivere yter "full lønn" under sykdom og svangerskapspermisjon. Et spørsmål som ofte dukker opp i den forbindelse, er hvorvidt arbeidsgiver dermed plikter å betale fulle feriepenger som om vedkommende hadde vært på jobb.

Folketrygden yter nemlig bare feriepenger for deler av stønadsperioden, så spørsmålet har stor betydning for arbeidstakerens feriepengeopptjening.

Les artikkel.

Artikkelen finner du på HSHs hjemmesider. NARF og HSH har et samarbeid om utveksling av fagartikler innen arbeidsrett, skatt og avgifter. Denne artikkelen er formidlet som en del av dette samarbeidet.

Opprettet:  11.05.05
Endret: 

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring