logo Created with Sketch.

Rett til fri ved svangerskap og fødsel

Arbeidstakers rett til permisjon ved fødsel er regulert i arbeidsmiljøloven. Loven regulerer i hvilke tilfeller arbeidstakeren har rett til fri.

Hvorvidt den ansatte har rett til betaling under permisjonstiden, vil eventuelt fremgå av folketrygdlovens bestemmelser. En må altså se disse lovene i sammenheng for å få en oversikt over hvilke rettigheter den ansatte har. Rett til lønn under permisjon kan også følge av tariffavtaler. Dette behandles imidlertid ikke her.


Artikkelen finner du på HSHs hjemmesider. NARF og HSH har et samarbeid om fagartikler innen arbeidsjus, skatt og avgifter på web. Denne artikkelen formidles som en del av dette samarbeidet.
Opprettet:  15.09.04
Endret: 

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring