logo Created with Sketch.

Melding om fravalg av revisjon – elektronisk innsending fra 16. mai

16. mai åpner Foretaksregisteret for innsending og saksbehandling av meldinger om fravalg av revisjon. Lov om unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskap trådte i kraft 1. mai i år. Enkel og rask innsending av en melding gjøres via Altinn.

Det er selskapets generalforsamling som kan gi styret fullmakt til å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. Når meldingen om fravalg av revisjon sendes Foretaksregisteret skal det legges ved protokoll fra generalforsamlingen som inneholder fullmakten, og protokoll fra styremøte som viser beslutningen.

Selskap kan velge bort revisjon av årsregnskap når

• driftsinntektene er under 5 millioner kroner,

• balansesummen er under 20 millioner kroner,

• og gjennomsnittlig antall ansatte utfører 10 årsverk eller mindre

Selskap som må ha revidert årsregnskap

Selskap som er nevnt i revisorloven § 2-1 femte ledd, kan ikke fravelge revisjon.

Innsending av melding via Altinn

Den enkleste og raskeste måten å sende melding om fravalg av revisjon til Foretaksregisteret er via Samordnet registermelding i Altinn. Elektroniske meldinger har kortere saksbehandlingstid og enklere signeringskrav enn meldinger som sendes på papir.

KILDE: Pressemelding fra Brønnøysundregisterene, 4. mai 2011.

Opprettet:  04.05.11
Endret:  04.05.11

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring