logo Created with Sketch.

Statens reiseregulativ utland

Nye satser for kost og nattillegg i utlandet er gjort gjeldende fra og med 1. januar 2011. Det vil normalt bli forhandlet om endringer i februar hvert år.

  

Satsen for kompensasjonstillegg er endret fra kr 400 i 2010 til kr 420,- fra og  med 1. januar 2011.

 

Vær oppmerksom på at det er Endrede regler for fastsettelse av satser for tjenestereiser i inn- og utland.

    

Satsene som gjelder fra og med 1. januar 2011 er som følger:

Verdensdel/Land/By 

Maks refusjon

ved overnatting

Diettgodtgjørelse

 

Afrika:

 

 

Algerie

1 750

720

Angola

2 850

1 000

Benin

1 100

440

Botswana

1 250

400

Burundi

900

300

Egypt

1 750

480

Elfenbenskysten

1 900

960

Etiopia

2 200

500

Gabon

1 770

760

Gambia

1 000

300

Ghana

1 880

520

Guinea

1 150

440

Kamerun

1 500

490

Kenya

2 100

580

Lesotho

1 350

300

Liberia

1 160

450

Libya

3 500

420

Madagaskar

1 300

350

Malawi

1 000

740

Mali

1 200

470

Marokko

2 100

700

Mauritius

1 500

510

Mozambique

1 650

420

Namibia

2 100

500

Nigeria

2 500

700

Senegal

1 900

680

Seychellene

1 200

600

Sudan Pund SDP

1 700

400

Swasiland

1 700

300

Sør-Afrika

2 400

500

Cape Town

3 300

520

Johannesburg

2 400

620

Tanzania

2 000

340

Togo

1 000

430

Tunisia

2 100

650

Uganda

1 900

550

Zambia

2 100

500

Zimbabwe

1 500

380

Øvrige områder

1 290

560

 

 

 

Amerika:

 

 

Antigua & Barbuda

1 900

850

Argentina

3 200

840

Bahamas

2 500

740

Barbados

1 600

720

Bermuda (Br)

2 800

600

Bolivia

700

250

Brasil

2 000

700

Rio

3 000

1 000

Canada

2 500

790

Chile

1 600

780

Colombia

2 200

600

Costa Rica

1 000

550

Cuba

1 000

500

Den dominikanske rep.

1 200

450

Dominica

1 050

450

Equador

1 200

450

Grenada

2 300

600

Guatemala

1 200

550

Guyana

1 100

250

Haiti

1 000

500

Jamaica

1 500

450

Mexico

1 600

650

Nederlandske Antiller

1 200

460

Nicaragua

1 100

420

Panama

1 100

350

Paraguay

1 000

250

Peru

1 600

600

Puerto Rico

1 500

410

St Kitts & Nevis

2 000

810

St Lucia

1 700

750

St Vincent

1 700

770

Surinam

1 100

350

Trinidad & Tobago

2 000

740

Uruguay

1 300

520

USA

2 000

730

New York by

3 500

950

Washington D.C.

3 550

1 350

Venezuela

2 000

1 000

Øvrige områder

1 650

600

 

 

 

Asia:

 

 

Afganistan

2 100

600

Armenia

1 600

500

Azerbaijan

2 400

700

Bahrain

2 300

950

Bangladesh

1 500

400

Brunei

1 000

350

Burma (Myanmar)

1 700

950

Fillipinene

1 900

590

Forente arabiske emirater

1 500

700

Georgia

2 300

500

India

1 900

500

Indonesia

1 650

760

Iran

1 350

600

Israel

2 500

890

De palestinske områder

1 200

640

Japan

2 350

900

Osaka

2 350

1 140

Tokyo

2 650

1 350

Jordan

2 200

850

Kambodia

1 700

850

Kazakhstan

3 000

800

Kina

1 850

670

Hong Kong

3 100

1 000

Shanghai

3 050

850

Kuwait

1 800

600

Kypros

1 800

680

Laos

1 200

450

Libanon

3 000

1 000

Malaysia

2 400

880

Maldivene

1 800

580

Mongolia

1 050

660

Nepal

1 200

370

Oman

2 750

600

Pakistan

1 800

400

Qatar

2 050

800

Saudi-Arabia

1 800

780

Singapore

3 600

1000

Sri lanka

1 000

350

Syria

2 000

600

Sør-Korea

1 400

650

Seoul

1 800

980

Taiwan

2 500

570

Thailand

1 500

1 000

Tyrkia

2 400

690

Istanbul

2 600

930

Vietnam

1 700

620

Yemen

950

490

Øst Timor

900

400

Øvrige områder

1 460

680

     

Australia/Oceania:

   

Australia

1 900

750

Cook Islands

1 800

600

Fiji

1 400

440

New Zealand

950

640

Papua - New Guinea

1 800

370

Øvrige områder

1 600

530

     

Europa:

   

Albania

2 000

560

Belgia

1 500

880

Belgia Brussel

1 900

900

Bosnia og Herzegovina

1 000

500

Bulgaria

1 500

410

Danmark

1 500

750

København

1 950

850

Estland

1 000

500

Finland

1 600

650

Frankrike

2 000

850

Paris

2 600

900

Hellas

1 650

750

Hviterussland

1 800

450

Irland

1 750

700

Island

1 570

650

Italia

1 200

760

Firenze

2 000

900

Milano

2 200

900

Roma

2 000

900

Venezia

2 000

1 100

Kroatia

2 000

800

Latvia

850

490

Liechtenstein

1 800

1 000

Litauen

1 050

400

Luxembourg

2 000

850

Makedonia

1 300

600

Malta

1 150

550

Moldova

1 400

700

Monaco

3 200

900

Montenegro

1 300

520

Nederland

1 650

700

Amsterdam

2 250

800

den Haag

2 100

730

Polen

1 250

550

Portugal

2 400

900

Romania

1 400

680

Russland

1 000

400

Moskva

2 400

1 150

St Petersburg

2 200

820

Serbia

1 250

650

Kosovo

700

350

Slovakia

1 700

750

Slovenia

1 500

850

Spania

1 400

800

Barcelona

1 950

880

Madrid

1 500

880

Storbritannia

1 250

660

London

1 900

800

Sveits

1 750

890

Geneve

3 000

800

Zurich

2 800

1 050

Sverige

2 150

900

Tsjekkiske republikk

1 750

700

Tyskland

1 600

650

Berlin

1 600

900

Ukraina

2 400

680

Ungarn

1 500

500

Østerrike

1 200

800

Wien

1 800

1 000

 

For følgende områder/land fastsettes administrativt disse satser:

Andorra: som for Spania

Azorene: som for Portugal

Færøyene: som for Danmark

Gibraltar: som for Storbritannia

Grønland: som for Danmark

Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia

Jersey: som for Storbritannia

Kanariøyene: som for Spania

Madeira: som for Portugal

Man: som for Storbritannia

Nord-Irland: som for Storbritannia

San Marino: som for Italia

Vatikanstaten: som for Italia (tidligere Roma)

Åland: som for Finland

For følgende områder/land i Europa fastsettes administrativt disse satser: 

 • Andorra: som for Spania
 • Færøyene: som for Danmark
 • Gibraltar: som for Storbritannia
 • Grønland: som for Danmark
 • Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia
 • Jersey: som for Storbritannia
 • Kanariøyene: som for Spania
 • Kosovo: som for Serbia
 • Madeira: som for Portugal
 • Man: som for Storbritannia
 • Nord-Irland: som for Storbritannia
 • San Marino: som for Italia
 • Vatikanstaten: som for Roma
 • Åland: som for Finland
Kostgodtgjørelse beregnes slik:
 • For reiser fra og med 6 og inntil 12 timer tur/retur bopel/arbeidssted: 2/3 av kostsatsen for vedkommende land.
 • For reiser fra og med 12 timer tur/retur bopel/arbeidssted: full kostgodtgjørelse for vedkommende land.
 • For reiser som varer mer enn 1 døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt helt døgn.

Måltidsfradrag:

 • Frokost: 10 pst av sats
 • Lunsj: 40 pst av sats
 • Middag: 50 pst av sats
Redusert sats fra og med 29 døgn
 
Satsene for nattillegg og kostgodtgjørelse reduseres med 25 prosent fra og med det 29'ende døgn ved lengre sammenhengende opphold på et sted.
 
Bilgodtgjørelse:
 
I utlandet er kilometergodtgjørelsen for bil kr 3,50 uansett kjørelengde. Det foretas ikke samordning med antall årlig kjørte kilometer i utlandet og Norge når det gjelder reduksjon etter 9 000 km.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Utgifter til overnatting dekkes kun etter regning inntil gjeldende sats for vedkommende land/by, se § 9 i særavtalen.
 • Hvis de dokumenterte utgiftene til losji overstiger nattsatsen, må det gis særskilt begrunnelse på reiseregningen for at arbeidsgiver skal kunne dekke høyere beløp
 • For reisetid utenom ordinær arbeidstid og på frilørdag-, søn- og helgedager, gis en kompensasjon på 30 minutter pr. reisetime. Kompensasjonstillegget er skattepliktig. Dersom beregnet reisetid ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn, se § 10 nr. 1 i særavtalen.
 • Det tilstås et kompensasjonstillegg for tjenestereisen på kr 400 pr. døgn utover 12 timer. Beløpet er skattepliktig, men inngår ikke i grunnlaget for feriepenger, se § 10 nr. 2 i særavtalen.
 • Når alle måltider er dekket, utbetales en godtgjørelse for administrativ forpleining/mindre ulegitimerte utgifter på kr 80 (økt fra kr 60) for hver 24. time.
 • Endrede diettsatser for de enkelte land. De nye satsene tar hensyn til endrede valutakurser, men kan bli reforhandlet i løpet av året dersom et lands kurs endres mer enn 15%. 

Tidligere års satser:

 

2009: Vær oppmerksom på at det ble foretatt endringer av satsene fra og med 1. juli 2009 og at det for enkelte land er ulike satser som gjelder før og etter ovennevnte dato.

KILDE: Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

Opprettet:  01.01.10
Endret:  06.01.10

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring