logo Created with Sketch.

Endring av rentesatsene for skatt

Finansdepartementet har økt rentesatsene for tilbakebetaling av skatt og for restskatt med virkning fra skatteoppgjøret for 2007.

Bakgrunnen for renteendringene er i følge Finansdepartementet økningen i rentenivået de siste årene. Departementet hevder at dette har medført at disse rentesatsene er for lave i forhold til dagens marked, noe som kan påvirke skatteinnbetalingene.

Formålet med disse rentene er å stimulere til mest mulig korrekt skatteinnbetaling, verken for lite eller for mye. Derfor blir satsene for rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av forskudd på skatt blir økt fra 2,5 prosent til 3,6 prosent for de som får skatteoppgjøret i juni. For de som får skatteoppgjøret på høsten, blir satsene for rentegodtgjørelse økt fra 3,1 prosent til 4,5 prosent. Enkelte andre rentesatser er også økt tilsvarende.

Satsene for rentetillegget for restskatt økt fra 2,8 prosent til 3,9 prosent for de som får skatteoppgjøret i juni, og fra 3,1 prosent til 4,8 prosent for de som får skatteoppgjøret om høsten.

Opprettet:  21.12.07
Endret:  21.12.07

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring