logo Created with Sketch.

Lignings-ABC 2009

Lignings-ABC for 2009 foreligger allerede nå i elektronisk form, og er à jour per 15. juni 2009 med regelendringer som gjelder inntektsåret 2009.

 Lignings-ABC 2009 

Lignings-ABC 2008/09

Denne utgaven utgis kun i elektronisk form på skatteetaten.no som PDF med aktive lenker. I august kommer den også i html-format.

Lignings-ABC har alltid blitt utgitt i begynnelsen av året etter inntektsåret. Tankegangen var at den først og fremst skulle være et hjelpemiddel for etaten ved gjennomføringen av likningen. Derfor begrenset den seg til å omtale fjorårets skatteregler.

Skattedirektoratet så det som ønskelig også å kunne omtale reglene for det kommende inntektsåret. Fra og med utgivelsen av Lignings-ABC i januar 2008 ble den derfor utvidet til også å omtale regler for utgivelsesåret som var kjent på utgivelsestidspunktet. Dette ble også markert ved endring av årsangivelse i tittelen, for eksempel fra Lignings-ABC 2007 til Lignings-ABC 2007/08 

I den utgaven Skatteetaten nå presenterer, Lignings-ABC 2009, tar de skrittet fullt ut, og omtaler kun regler som gjelder for 2009, ajourført med regelendringer i første halvår 2009.

I januar 2010 kommer som vanlig 2009/10 utgaven, med omtale av alle regler for 2009 og regler som er vedtatt for 2010 ved årsskiftet. Lignings-ABC 2009/10 publiseres på papir og elektronisk.

Det er flere grunner til at teksten i Lignings-ABC 2009 er endret i forhold til 2008/09 utgaven. Det kan skyldes lov- og forskriftsendringer, nye rettsavgjørelser, administrative uttalelser eller at Skattedirektoratet har endret standpunkt. Teksten kan også være omskrevet med tanke på å gjøre den klarere, uten at det er tilsiktet realitetsendringer. For skattespørsmål for 2008 kan det derfor være nødvendig å sammenholde teksten i Lignings-ABC 2008/09 med teksten i Lignings-ABC 2009, for å se om eventuelle endringer også vil få betydning for 2008.

Skattedirektoratet uttaler at de håper at denne utgivelsen skal gi et nytt og forbedret tilbud for alle som arbeider med skatterettslige spørsmål.

KILDE: Skattedirektoratet

Opprettet:  06.07.09
Endret:  07.07.09

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring