Rabattmodell for nettkurs

RN Fleksi gir medlemsbedrifter muligheten til å oppnå betydelige reduksjoner i kursprisene.

RN Fleksi er basert på forhåndsbetaling av kurstimer. Rabattmodellen består av 7 nivåer, hvor nivå 1 representerer det minste antall kurstimer, og nivå 7 det største. Pris per time reduseres for hvert nivå, slik at dess høyere antall du kjøper jo lavere blir enhetsprisen. Nivåene er satt med tanke på at selv de aller minste medlemsbedriftene skal få muligheten til å oppnå betydelige besparelser, såfremt de er villig til å planlegge sin fremtidige kursdeltagelse.

Rabattmodell og nivåer

Priser på RN Fleksi 2020

 

2-års gyldighet og stor fleksibilitet

Forhåndbetalte kurstimer er gyldig i 2 år regnet fra dagen de blir aktivisert. Kurstimene kan anvendes på alle våre nettkurs og avregningen vil foregå forholdsmessig, det vil si time for time. Det er altså varigheten på kursene som danner grunnlaget for å administrere ordningen, ikke antall kurs.

Regnskap Norge mener dette er en åpen og fleksibel tilnærming til rabattmetodikk. RN Fleksi kan deles med alle ansatte, og forutsetter ikke at du må gjennomføre flere kurs enn du faktisk behøver for at investeringen skal lønne seg. Her er det altså ingen treningssentermodell med faste månedlige avgifter som løper uavhengig av om du går på trening eller ikke. Vi selger isteden en pakke med forhåndsbetalte timer som du eller dine kolleger kan ta ut når det passer for dere.

Forbeholdt medlemsbedrifter og deres ansatte

RN Fleksi er forbeholdt medlemsbedrifter i Regnskap Norge. Forhåndsbetalte kurstimer er imidlertid til fri bruk for alle ansatte i medlemsbedriften. Dette innebærer at også medarbeidere uten personlig medlemskap i Regnskap Norge er omfattet av ordningen.

Saldo

For å administrere kurstimene har vi utviklet et system som gir deg oversikt over saldo og uttak av kurstimer i egen virksomhet. Administrasjonssystemet er imidlertid kun tilgjengelig for daglig leder, eller eventuelt andre i firmaet som har rettigheter til firmaets profil. Du finner det ved å klikke på firmanavnet under "Min profil" og deretter velge arkfanen "RN Fleksi". 

 

Innlogging min profil

 

Ta kontakt med oss på telefon 23 35 69 00 eller e-post: medlemssenter@regnskapnorge.no hvis du har spørsmål.