Hvor gode er dine nettsider?

Bedriftens nettsider er selve utstillingsvinduet for virksomheten og den mest sentrale kommunikasjonskanalen til markedet. Gode nettsider er av stor betydning for hvilken oppfatning kunder, samarbeidspartnere og andre får av din bedrift. Men hva er en god nettside?

Av Bjørn Myhrvold, Regnskap Norge
20. april 2018


Vi har satt opp noen forhold som vi tror kan være viktige for evaluering av bedriftens nettsider. Bruk gjerne underlaget som en veileder eller diskusjonsgrunnlag internt til hvordan dere kan videreutvikle sidene. 

Last ned evalueringen (excel) 

I dag starter store deler av kjøpsprosessen online, og gjerne med et Google-søk. Kundene - både forbrukere og næringsliv - bruker internett til å øke sine kunnskaper innen et område før kjøpsbeslutning tas, og videre hvilke selskaper som er best egnet i forhold til deres behov. Mobilen brukes i stadig større omfang i kundens kjøpsprosess, som tvinger frem mobiltilpasset innhold.

I følge SSB bruker 90 % av nordmenn mellom 16 og 79 år internett daglig, og 75 prosent har handlet på nett de siste tolv månedene. Det internasjonale analyseselskapet Forrester oppgir at 92 % av alle kjøpsprosesser starter med et Google-søk, og at opptil 90 % av beslutningsprosessen er over før man tar kontakt (på et generelt grunnlag).

Mer og mer av kundens vurderinger gjøres digitalt. Det er derfor viktig å ha innsikten i hva dine kunder gjør på nett før de tar en beslutning. Utfordringen for mange potensielle kundebedrifter er at nettsidene sjelden svarer på det informasjonsbehovet eller de spørsmålene som man har.

Kommunikasjonen er gjerne avsenderstyrt. Det vil si fokus på seg selv og hva man som leverandør gjør og er gode på, i stedet for å være kundestyrt. Det vil si hvordan vi kan hjelpe kunden og svare på deres behov.

Hjemmesidene er bedriftens «utstillingsvindu» og er følgelig en svært viktig påvirkningskanal. Kommunikasjonen starter ofte med å definere regnskapsbedriftens misjon (vår «oppgave», hvorfor finnes vi/hva vi er satt til å gjøre, hvem er vi til for), visjon (regnskapsbedriftens «drøm», hva vi ønsker å oppnå/utrette på lengre sikt). Dette gir et godt utgangspunkt for hvordan man snakker til sitt marked.

By på din kompetanse og kom med gode tips, og gjerne gode kundehistorier som kan inspirere og engasjere. Bruk sosiale medier som kanal for å få ut ditt budskap og trafikk inn på dine hjemmesider.

Lykke til!