hvordan lykkes med forretningsutvikling i regnskapsbransjen?

Møt Regnskap Norges veiledere, som gir deg betraktninger og tips til hvordan lykkes med forretningsutvikling for regnskapsbransjen. De deler også sine erfaringer så langt med gjennomføringen av foreningens programtilbud.

Av Bjørn Myhrvold, Regnskap Norge
20. april 2018


Morten Aasen, tidligere administrerende direktør i Tandem AS, er en kjent person for mange i regnskapsbransjen. Med sin lange erfaring som leder, samt en rekke verv for foreningen, intervjuer han her Regnskap Norges personlige veiledere om hvordan lykkes, utfordringer på veien, ledelse og kommunikasjon.

Vi har delt opp intervjuet i seks deler: 

Del-1: Møt Regnskap Norges personlige veiledere 
Del-2: Endringskapasitet
Del-3: Mestringsfølelse og kundekommunikasjon
Del-4: Hvordan vårt tankesett påvirker våre prestasjoner
Del-5: Ledelse for regnskapsbedrifter i endring
Del-6: Identitet og handlekraft