IT-rådgiverprogram

Bli en IT-rådgiver for kunder og egen virksomhet

I vårt nye program gir vi deg noen solide verktøy du kan bruke til å skape salgbare produkter innen IT-rådgiving - som du kan tilby kundene dine.

Har du spørsmål om programmet?

Neste mulighet for å melde seg på dette programmet er høsten 2023. Programstart er 30. august og påmelding åpner i februar.

Er du interessert og ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med programeier Geir Sandvik: geir.sandvik@regnskapnorge.no 

Hva er det virksomheten din har som ingen andre har?

Regnskapsvirksomheter har en unik nærhet til sine kunder og er ofte tettere på enn noen andre. De fleste kunder stoler på den som fører regnskapet og ser på han eller henne som en pålitelig rådgiver. 

Mange kunder har et udekket behov for støtte og rådgiving - også på IT-området!

 • Vi tror at IT-kunnskap og nærhet til bransjen og kundene kombinert med trening i rådgivning og presentasjon vil være unikt for IT-rådgiverprogrammet.
 • Vi har lyst til å hjeple deg med å kunne skape nye tjenester for kundene dine.
 • Etter at du er ferdig med IT-rådgiverprogrammet skal du føle deg trygg på kommunikasjonen med kundene og ha innsikt i hva du kan rådgi om. 

I løpet av programmet samles vi til tre 2-dagerssamlinger og to digitale møter der vi gir deg en god plattform. De fysiske samlingene er lagt til idyliske Lily Country Club, lett tilgjengelig fra både Oslo og Oslo Lufthavn. Normal pris for programmet er 55 000,- Pris for medlemmer: 45 000,-.

Se presentasjonsvideoen om programmet:

 

Her kan du se en detaljert oversikt over faginnhold i programmet.

Referanse

Kristine Garder Lysaker i Wepe Regnskap AS har deltatt på kull 1 av IT-rådgiverprogrammet i 2022. Vi har interjuet henne om hva hun synes om å være deltaker på programmet og hva hun sitter igjen med.

Se intervjuet her

Mål og effekt

 • Bidra til økt verdiskapning for din bedrift og dine kunder
 • Erfaringsutveksling og bygging av nettverk i egen bransje
 • Bli trygg i rollen som rådgiver innenfor IT
 • Bli en inspirator for dine kunder og en verdifull ressurs internt i egen virksomhet

Oppdatering & Sertifisering

Oppdateringstimer

 • RF-Regelv./GRFS: 7.0
 • Rettslære: 4,5
 • Annet: 27,5

Sertifisering

Dersom du deltar på hele programmet og leverer inn dokumentasjon for evaluering vil du ved godkjenning motta Regnskap Norges kompetansebevis som sertifisert IT-rådgiver.

Kompetansekrav

IT-kompetanse

Det forutsettes at du har generell IT-kompetanse oppnådd gjennom formell utdanning eller praktisk erfaring. Ta kontakt med oss hvis du er usikker.

Rådgiving

Vi gir deg verktøyene du trenger. Du må påregne å ta en SDI-kartleggingstest før første samling. Dette verktøyet er en sentral del av rådgivningsdelen og gir deg verdifull innsikt i egne styrker som rådgiver

Læringsform

 • Foredrag
 • Diskusjonsgrupper
 • Erfaringsutveksling i plenum
 • Hjemmeoppgaver ved ønske om sertifisering

Verktøy

 • Felles samhandlingsverktøy for utveksling av informasjon.
 • Digitale samlinger i Teams.

Ofte spurte spørsmål om rådgiverprogrammet

 • Hvis du skal ta sertifisering vil du måtte bruke en del tid ut over samlingene på å lage dokumentasjon. Dette er dokumentasjon som vil kunne brukes av arbeidsgiver – for eksempel en kartlegging av om bedriften fyller kravene til personvern.