Hvordan påvirkes programmet av Korona?

Regnskap Norge følger myndighetenes til en hver tid gjeldende anbefalinger

Du skal være trygg når du går på kurs hos Regnskap Norge. 

På grunn av smittesituasjonen har vi valgt å utsette oppstarten av vårt nye program IT-Rådgiver, som opprinnelig var planlagt til 2. mars. Første samling starter 20. april.

Vårens program er som følger:

SamlingOppdaterteDatoer.png