Rabattmodell for nettkurs

RN Fleksi gir medlemsbedrifter muligheten til å oppnå betydelige reduksjoner i kursprisene.

RN Fleksi er basert på forhåndsbetaling av kurstimer. Rabattmodellen består av 7 nivåer, hvor nivå 1 representerer det minste antall kurstimer, og nivå 7 det største. Pris per time reduseres for hvert nivå, slik at dess høyere antall du kjøper jo lavere blir enhetsprisen. Nivåene er satt med tanke på at selv de aller minste medlemsbedriftene skal få muligheten til å oppnå betydelige besparelser, såfremt de er villig til å planlegge sin fremtidige kursdeltagelse.

Hvilket nivå bør du velge?

Nivået som passer for din bedrift er en funksjon av hvor mange kurstimer du faktisk har behov for i en gitt periode. 

I henhold til våre analyser tar de fleste personmedlemmer ganske nøyaktig 77 timer i løpet av en etterutdanningsperiode, det vil si i snitt 26 timer per år. I tillegg er det vanlig at medarbeidere uten autorisasjon også tar noen kurstimer i løpet av året.

Formelen blir:

Vi anbefaler at du starter med å estimere antall kurstimer bedriften faktisk vil ha bruk for i løpet av en 3-års periode, og velger det nivået i Fleksi som ligger tettest oppunder dette timebehovet. Legg gjerne inn en sikkerhetsmargin slik at du unngår å betale for kurstimer som ikke blir brukt. 

Her er en oversikt som viser hvilke nivåer vi tror vil passe for de aller fleste. Den tar utgangspunkt i antall autoriserte og kravet om 77 timer etterutdanning i løpet av 3 år. 

Anbefaling på nivåer i RN Fleksi

Modellen forteller at 1 autorisert bør velge inntil nivå 3, fordi nivå 3 inneholder 63 kurstimer og det er lavere enn etterutdanningskravet (77 timer).

Bedrifter med 2 - 3 autoriserte bør velge inntil nivå 4, fordi nivå 4 inneholder 126 timer og det er lavere enn etterutdanningskravet for 2 autoriserte (154 timer).

Samme logikk gjelder for alle nivåer, inntil nivå 7 som anbefales for bedrifter med 19. autoriserte og oppover, eller et kursforbruk på (77 x 19) 1 463 kurstimer eller mer i løpet av 3 år.

Hvorfor velge nivå i et 3-års perspektiv?

Det er fordi at selv om kurstimene har en varighet på 2 år vil de alltid gi etterutdanning over 3 år, og faktisk over 4 år hvis du planlegger godt. 

Eksempel

Medlemsbedriften AS kjøper RN Fleksi nivå 4, og kurstimene aktiviseres 20. november 2020. Siste frist for å bruke kurstimene blir da 20. november 2022 (nøyaktig 2 år etter).

Gitt dette påmeldingsvinduet kan kurstimene gi lovpålagt etterutdanning i 2020, 2021 og i 2022, altså over 3 år. I tillegg kan de faktisk også gi etterutdanning i 2023 (år 4). Det forutsetter imidlertid at man melder seg på kurs senest 20. november 2022, men venter til 2023 med å fullføre kurset. Denne muligheten oppstår fordi du har 180 dager på å gjennomføre kurset regnet fra påmeldingstidspunktet (dvs. ved påmelding 20. november 2022 kan kurset fullføres senest 19. mai 2023). 

Dette kan illustreres slik:

Varighet på kurstimer i RN Fleksi

Alle ansatte kan benytte kurstimene på alle våre nettkurs 

Kurstimene kan anvendes på alle våre nettkurs og avregningen vil foregå forholdsmessig, det vil si time for time. Det er altså varigheten på kursene som danner grunnlaget for å administrere ordningen, ikke antall kurs.

Regnskap Norge mener dette er en åpen og fleksibel tilnærming til rabattmetodikk. RN Fleksi kan deles med alle ansatte, og forutsetter ikke at du må gjennomføre flere kurs enn du faktisk behøver for at investeringen skal lønne seg. Her er det altså ingen treningssentermodell med faste månedlige avgifter som løper uavhengig av om du går på trening eller ikke. Vi selger isteden en pakke med forhåndsbetalte timer som du eller dine kolleger kan ta ut når det passer for dere.

Forbeholdt medlemsbedrifter 

RN Fleksi er forbeholdt medlemsbedrifter i Regnskap Norge. Forhåndsbetalte kurstimer er imidlertid til fri bruk for alle ansatte i medlemsbedriften. Dette innebærer at også medarbeidere uten personlig medlemskap i Regnskap Norge er omfattet av ordningen.

Saldo

For å administrere kurstimene har vi utviklet et system som gir deg oversikt over saldo og uttak av kurstimer i egen virksomhet. Administrasjonssystemet er imidlertid kun tilgjengelig for daglig leder, eller eventuelt andre i firmaet som har rettigheter til firmaets profil. Du finner det ved å klikke på firmanavnet under "Min profil" og deretter velge arkfanen "RN Fleksi". 

 

Innlogging min profil

 

For å bestille RN Fleksi sender du e-post med informasjon om hvilken bedrift det gjelder og ønsket nivå til: medlemssenter@regnskapnorge.no 

Ta gjerne kontakt med medlemssenteret hvis du har spørsmål om RN Fleksi.