Vilkår og betingelser - RN Fleksi

VILKÅR OG BETINGELSER – RN FLEKSI

  • RN Fleksi er forbeholdt regnskapsbedrifter som har et aktivt serviceabonnement hos Regnskap Norge på bestillingstidspunktet.
  • Kurstimer i RN Fleksi kan ikke videreselges eller overdras til en ekstern tredjepart.
  • Kurstimer i RN Fleksi kan kun anvendes på nettkurs som til enhver tid er tilgjengelig via www.regnskapnorge.no
  • Kurstimer i RN Fleksi er til fri bruk for alle ansatte i regnskapsbedriften.
  • Dette gjelder også ansatte i eventuelle underliggende avdelinger/kontorer/datterselskaper, men under forutsetning av at enhetene har oppføring som kjedekontor hos Regnskap Norge.
  • Kurstimer i RN Fleksi har en varighet på 2 år, regnet fra kjøpsdato, det vil si tidspunktet hvor kunden mottar varsel via e-post om at kurstimene er tilgjengelig på regnskapnorge.no.
  • Eventuelle kurstimer som ikke benyttes før utløpsdato blir ikke refundert eller overført til en ny periode.
  • Regnskap Norge sender faktura for kjøp av RN Fleksi. Forfallsdato og øvrige betalingsbetingelser følger av registrerte opplysninger for hver respektive regnskapsbedrift.
  • Dersom betaling av RN Fleksi ikke er mottatt etter utløpsdato angitt på faktura og oppfølging via ordinære purrerutiner, vil Regnskap Norge forbeholde seg retten til å kansellere kjøpstransaksjonen og nullstille kurstimene. Eventuelt uttak av kurstimer, i perioden mellom bestilling og kansellering, vil bli fakturert med vanlige priser og betingelser.