Stedlig kurs

IKT-risiko og utvikling av beredskapsplan

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • RF/GRFS 7
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Annet 7
    Klokke Created with Sketch.

Om kurset

IKT utgjør en stadig viktigere del av regnskapsbedriftens leveranseprosess. Tematilsynet fra Finanstilsynet høsten 2015 rundt IKT ga en god pekepinn på forventninger til bedriftenes vurdering av IKT-risiko og tilhørende intern kontroll og avtaleverk. Fra 2015 ble det i GRFS innført krav om beredskapsplan for vesentlige driftsavbrudd og testing av denne. Planen må være et aktivt dokument som skal medvirke til å redusere risiko rundt IKT, og sikre kontinuerlig drift av regnskapsvirksomheten slik at ikke kunder blir rammet av en hendelse. Kurset gir deltageren innsikt i, og praktisk anvendelse av, dokumentene i KS Komplett for risikovurdering IKT og beredskapsplan for sin regnskapsvirksomhet. Videre tar kurset opp særskilte utfordringer ved hjemmekontor, mobile løsninger, virus, phishing og nettvett.

Målgruppe

Kurset retter seg primært mot regnskapsførere som må følge GRFS og som ønsker mer innsikt i vurdering av IKT-risiko og krav i kapittel 2.8.5 om beredskapsplaner. Kurset vil også være høyst aktuelt for mindre virksomheter som ønsker innsikt i det å vurdere IKT-risiko og utvikle og teste en beredskapsplan.

Kursinnhold

• Kartlegging og vurdering av IKT-risikoer
• Risikoer og trusler mot virksomheten
• Sannsynlighet for hendelser, hva skal med og ikke
• Formålet med en beredskapsplan
• Avgrensninger i planen
• Forholdet til konfidensialitet og integritet av data ved hendelser
• Vedlikehold av planen
• Testfrekvens og testmetoder
• Dokumentasjon og distribusjon
• Praktisk bruk av malene i KS Komplett
• Virus og phishing
• Risikoer ved bruk av hjemmekontor og mobile løsninger
• Nettvett - hva er bra og ikke bra?

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesning og viser praktisk bruk av malen for katastrofeplan i KS Komplett.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
  • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå