Stedlig kurs

Skatterådgivning for virksomheter i endring, utvikling og vekst

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

De fleste virksomheter starter i det små, gjerne som et enkeltpersonforetak. Du som regnskapsfører og rådgiver for virksomheten må være rustet til å være en aktiv rådgiver gjennom virksomhetenes endring, utvikling og vekst. Gjennom dette arbeid vil du bidra til verdiskapning i virksomhetene, og skape et godt «kundelim». Kurset tar for seg en virksomhet som går gjennom en utvikling fra å være et enkeltpersonforetak til å bli et aksjeselskap som er gjenstand for kapitalendringer, utvidelse av virksomhet mv. I tillegg til skatt vil også selskapsrettslige forhold bli gjennomgått. Kurset vil også ta for seg praktiske skattespørsmål som dukker opp i hverdagen, slik som fri bil, sponsing etc. Det vil bli lagt vekt på kildebruk og bruk av rettskilde/dokumentdatabaser.

Målgruppe

Kurset retter seg mot regnskapsførere/rådgivere med erfaring, og som ønsker å bygge kompetanse for aktivt å kunne bidra i et selskaps utvikling, endring og vekst.

Innhold

• Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap
• Tingsinnskudd
 - Aksjelovens krav
• Økt kapitalbehov
• Opptak av nye aksjonærer
 - Behov for aksjonæravtaler/mer omfattende vedtekter
 - Lønnsbeskatning
• Utdelinger til aksjonæren
 - Utbytte
 - Kapitalnedsettelse
 - Lån fra selskap til aksjonær
 - Tilbakebetaling av innbetalt kapital
• Investering i andre selskaper
• Helt eller delvis salg av virksomheten
 - Når kan gevinsten skattlegges som lønn?
• Noen utvalgte praktiske temaer
 - Leie av kontor i aksjonærens bolig
 - Firmabilbeskatning
 - Firmahytte, båt etc.
 - Sponsoravtaler, herunder avtaler med familiemedlemmer
 - Firmatur og kundepleie

Gjennomføring

Kurset gjennomføres parallelt av to erfarne foredragsholdere som har bakgrunn fra henholdsvis advokatvirksomhet og regnskapsførerselskap. Det vil bli forelesning med bruk av praktiske eksempler og av caser fra forelesernes egen praksis. Deltagerne vil også i løpet av dagen få prøve seg på å løse noen oppgaver.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå