Stedlig kurs

Skatt 2016 – aktuelle temaer og ny skattereform

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • S/A 7
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Skatt 7
    Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Ny skattereform vil være sentralt på dette kurset. Du som går på dette kurset skal bli oppdatert på nye skatteregler og andre nyheter på skatteområdet. Du skal få kunnskap om resultatet av viktige skattedommer og uttalelser og hvordan skatteetaten ser på ulike problemstillinger. Kurset er et aktualitetskurs hvor du ajourføres på skatteområdet. Endelige temaer avhenger av hvilke lovendringer som kommer, samt hvilke problemstillinger som siste erfaringer gjør særlig aktuelle. Emner blir også utvalgt i samarbeid med Regnskap Norges fagavdeling på bakgrunn av hva medlemmene ofte har utfordringer med. Forslag til lovfesting av den ulovfestede skattemessige gjennomskjæringsregelen blir gjennomgått.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har behov for å være oppdatert på skatteområdet, samt deg som gir råd om skatt og bistår med eller kontrollerer årsavslutninger. Kurset baserer seg på at deltakerne har grunnleggende kunnskaper om skatt.

Innhold

• Skatteplanlegging med bakgrunn i Scheel-utvalgets innstilling og Stortingsmelding om skattereform
 - Om innstillingen
 - Hva er sannsynlig resultat?
 - Når kommer endringene?
 - Hva bør gjøres før endringene?
 - Gunstige og ugunstige tilpasninger til endringene
 - Formuesbeskatningen
• Nye skatteregler
 - Herunder nye regler for lønn/naturalytelser
 - Statsbudsjettet 2017
• Aktuelle dommer og uttalelser
• Særlig aktuelle ligningsmessige temaer, herunder forslag til nye regler for gjennomskjæring
 - Hva vil være lovlige tilpasninger
 - Hvor går grensen
• Aktuelle ligningsavgjørelser
• Skattemessige fallgruver

Gjennomføring

Foredrag med eksempler og diskusjon om sentrale problemstillinger

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
  • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå