Stedlig kurs

Mitt investeringsselskap

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Mange aksjonærer har valgt å etablere et holdingselskap som eierselskap til selskaper som har aktiv drift. Fremover vil både gründere, investorer og styrer ha ønske om å diskutere om holdingselskap bør etableres. Dette kurset skal gi deg bedre kompetanse til å bistå de som allerede har etablert og de som vurderer å etablere holdingselskap. Vi går inn på motivene for å ha holdingselskap, konsekvensene av dette og hvordan holdingselskapet kan brukes.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som gir råd til eiere av selskaper. I tillegg vil kurset være nyttig for deg som ønsker å kjenne mer til motivene bak og konsekvensene av det å eie et holdingselskap. Kurset baserer seg på at deltakerne har grunnleggende kunnskaper om skatt.

Kursinnhold

• Kort om beskatning av investeringer
 - Hovedtrekk i skattemodellene
 - Fristelser – spørsmålene
• Hva skal holdingselskapet holde på med?
 - Hvorfor holdingselskap
 - Hva skal holdingselskapet drive med
• Hvordan dele ut midler til eier?
 - Metoder for utdelinger
 - Utfordringen med fordeling av innbetalt kapital
 - Kapitalnedsettelser – eksempler
 - Utstedelse av nye aksjer
 - Eksempel på endring aksjeklasser
 - Lån fra selskapet – nye regler, lov og forskrift
 - Lån til selskapet, herunder ekstrabeskatning av renteinntekter
• Når skal man tenke på holdingselskap – og hvordan komme dit?
 - Tenke holdingsstruktur ved AS-etableringer og omorganiseringer
 - Overføring av aksjer til selskap
 - Salg av selskap – eid personlig
 - Enkeltpersonforetak til konsern
• Formuesskatt – tenk på riktig kapitalstruktur
 - Viktige momenter
 - Eiendomskonsern – formuesskatt
• Generasjonsskifte i mitt investeringsselskap

Undervisningsform

Foredrag med eksempler og diskusjon om sentrale problemstillinger

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå