Stedlig kurs

RF-regelverket 2016 – nyheter og ofte stilte spørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • RF/GRFS 7
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Annet 7
    Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Alle autoriserte regnskapsførere som i næring fører regnskap for andre, må oppfylle de krav som stilles i regnskapsførerloven med forskrifter og god regnskapsføringsskikk (GRFS). I tillegg kommer krav som følger av hvitvaskingsregelverket og risikostyringsforskriften. Dette kurset har fokus på hvordan regnskapsførerregelverket skal etterleves, og består av to deler. Den første delen av kurset oppdaterer deg på de siste nyhetene innenfor regnskapsførerreglene, herunder endringer i regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk (GRFS). Del to av kurset tar opp aktuelle temaer og ofte stiltes spørsmål innenfor det samme regelverket, blant annet basert på diskusjoner i Bransjestandardutvalget og spørsmål som har kommet inn til Regnskap Norges Fagsupport i løpet av det siste året.

Målgruppe

Kurset er beregnet for autoriserte regnskapsførere som arbeider i regnskapsbedrifter, både med og uten oppdragsansvar. Kurset er også egnet for andre medarbeidere i regnskapsbedrifter som må forholde seg til regnskapsførerreglene. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.

Kursinnhold

Del 1: Gjennomgang av endringer og nyheter, herunder:
• Utredning av ny regnskapsførerloven
• Betalingsoppdrag i GRFS
• Andre endringer i GRFS

Del 2: Aktuelle temaer og ofte stilte spørsmål, herunder:
• Risikobasert kundekontroll
• IT-sikkerhet og beredskapsplan
• Krav til oppdragsavtale, fullmakter mv.
• Utlevering av regnskapsmateriale mv.
• Oppfølging av kundens interne rutiner
• Oppfølging av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner
• Krav ved rene årsoppgjørsoppdrag 
• Oppbevaring og sikring av oppdragsdokumentasjon
• Dokumentasjon av intern kvalitetskontroll

Undervisningsform

Forelesing med diskusjon og praktiske eksempler. De praktiske eksemplene som blir benyttet, er i stor grad hentet fra spørsmål som er kommet inn til Regnskap Norges Fagsupport.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
  • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå