Stedlig kurs

Årsavslutning i Visma Lønn

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • S/A 3,5
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Skatt 3,5
    Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Det er viktig at arbeidsgiver rapporterer korrekte inntektsopplysninger til skattemyndighetene. Kan du regelverket og hva du skal gjøre i lønnssystemet ved årets slutt? På dette visningskurset skal vi gi deg svar på dette, slik at årsavslutningen i Visma Lønn blir enklest mulig for deg.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som arbeider med lønnssystemet Visma Lønn.

Innhold

• Nytt innen lønn/skatt 2016 – teori
- Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge – endringer fra forrige avtale
- Arbeidsgiveravgift - ambulerende virksomhet, med lavere sats, kan ikke brukes fra 1/1-16
- Ny skatte- og avgiftsregel for skattefrie organisasjoner

• Ny versjon av Visma Lønn – system
- Nyheter og forbedringer

• Avstemming og klargjøre årsavslutning teori/system
- Er det gitt korrekte opplysninger om naturalytelser, firmabil, elektronisk kommunikasjon, arbeidstøy, fri avis mm?
- Avstemmingslister
- Kontrollere innsendte a-meldinger
- Hvordan korrigere evt feil på tidligere a-meldinger
- Ekstra lønnskjøring

• Avslutte systemet for 2016 – system
- Sammenstillingsoppgave
- Feriepengeliste

• Skattekort teori/system
- Trekkplikt og endring i skattebetalingsloven
- Innhenting av skattekort for 2017

• Nytt i 2017 teori/system
- Kort oppsummering av regelendringer lønn/personal gjeldende fra 2017
- Tilrettelegging i lønnssystemet før lønnskjøring i 2017

• Ny rapportering av trekk i lønn for ferie når feriepenger utbetales, gjeldende fra 2017.

Gjennomføring

Forelesning hvor mange av temaene illustreres ved bruk av praktiske eksempler. Praktisk bruk av programvare fra Visma vil bli benyttet.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
  • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå