Stedlig kurs

Årsavslutning i Huldt & Lillevik Lønn

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • S/A 3,5
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Skatt 3,5
    Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Det er viktig at arbeidsgiver rapporterer korrekte inntektsopplysninger til skattemyndighetene. Kan du regelverket og hva du skal gjøre i lønnssystemet ved årets slutt? På dette visningskurset skal vi gi deg svar på dette, slik at årsavslutningen i Huldt & Lillevik Lønn blir enklest mulig for deg.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som arbeider med lønnssystemet Huldt & Lillevik Lønn.

Kursinnhold

• Nytt innen lønn/skatt 2016 – teori
- Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge – endringer fra forrige avtale
- Arbeidsgiveravgift – ambulerende virksomhet, med lavere sats, kan ikke brukes fra 1/1-16
- Ny skatte- og avgiftsregel for skattefrie organisasjoner

• Ny versjon av Huldt & Lillevik Lønn – system
- Nyheter og forbedringer

• Avstemming og klargjøre årsavslutning teori/system
- Er det gitt korrekte opplysninger om naturalytelser, firmabil, elektronisk kommunikasjon, arbeidstøy, fri avis mm?
- Avstemmingslister
- Kontrollere innsendte a-meldinger
- Hvordan korrigere evt feil på tidligere a-meldinger
- Ekstra lønnskjøring

• Avslutte systemet for 2016 – system
- Sammenstillingsoppgave
- Feriepengeliste

• Skattekort teori/system
- Trekkplikt og endring i skattebetalingsloven
- Innhenting av skattekort for 2017

• Nytt i 2017 teori/system
- Kort oppsummering av regelendringer lønn/personal gjeldende fra 2017
- Tilrettelegging i lønnssystemet før lønnskjøring i 2017

• Ny rapportering av trekk i lønn for ferie når feriepenger utbetales, gjeldende fra 2017.

Undervisningsform

Forelesning hvor mange av temaene illustreres ved bruk av praktiske eksempler. Praktisk bruk av programvare fra Huldt & Lillevik vil bli benyttet.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
  • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå