Stedlig kurs

Regnskapsførerjus 2017 - ny oppdragsavtale og andre sentrale avtaler

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Ekstern regnskapsvirksomhet som næring er preget av avtaleverk som både regulerer samarbeidet med kunden og eksterne leverandører. I forlengelsen av lovgivning og god regnskapsføringsskikk (GRFS) er avtalen et vesentlig verktøy for å avpasse forventninger, oppgaver og ansvar mellom partene. Vi gjennomgår ny oppdragsavtale fra Regnskap Norge, og ser på andre vesentlige avtaleforhold som en regnskapsvirksomhet har. Dette gjelder ikke minst systemleverandøravtaler, herunder de forhold som er påpekt i Finanstilsynets IKT-tilsyn. Kurset setter fokus ikke bare på viktige regler, men også på betydningen av å ha et aktivt forhold til eget avtaleverk. Det legges spesielt vekt på de vesentlige endringene regnskapsførervirksomheten gjennomgår for tiden. Et aktivt forhold til avtaler er avgjørende for både lønnsomhet, kundetilfredshet og leveransedyktighet.

Målgruppe

Kurset er spesielt tilpasset deg som arbeider i ekstern regnskapsvirksomhet og har ansvar for å inngå og implementere avtaler, eller som har ansvar for kundekontakt.

Kursinnhold

 • Aktiv bruk av avtaler i regnskapsvirksomhet
 • Ny oppdragsavtale
 • Endring i oppdraget – tilpasning av kundeavtalene
 • Samarbeids- og kjedeavtaler – kunder i sammenslutninger 
 • Rådgivningsavtaler
 • Erstatningsansvar og avtaleklausuler
 • Forholdet til profesjonsansvarsforsikringen
 • Avtaler som hjelp til salg av tjenester
 • Tilleggsarbeid
 • Meldinger og kommunikasjon med kunder
 • Databehandleravtale
 • Personvernlovgivning og avtaler
 • IKT-avtaler, herunder kravspesifikasjon utarbeidet i Regnskap Norges IT-forum
 • Systemleverandørenes lisensavtaler som ramme om egen bruk
 • Fellesskapsavtaler
 • Tvisteløsning

Undervisningsform

Praktisk og konkret forelesning med mange eksempler og case. Det blir rom for å diskutere.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå