Nettkurs

MVA - fast eiendom

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Vi gjør oppmerksom på at nåværende sats på utleie er 12% og ikke 10%, dette har ingen praktisk betydning for resten av kursinnholdet.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for regnskapsførere, regnskapsmedarbeidere, økonomiansvarlige, revisorer og andre som jobber med merverdiavgift og fast eiendom.

Innhold

 • Begrepet «fast eiendom»
  - Definisjon
  - Avgrensning mot løsøre
 • Avgiftspliktige tjenester knyttet til fast eiendom
  - Lovens system
  - Hotellvirksomhet
  - Utleie av hytter og ferieleiligheter
  - Parkeringsplasser
 • Frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret
  - Vilkår
  - Virkning
  - Praktiske eksempler
  - Myldrearealer og fellesarealer
  - Dokumentasjonskrav 
  - Tips om innhold i leiekontrakten
  - Fremutleie
  - Forhåndsregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Egen bruk av fast eiendom 
  - Fradragsretten
  - Egen bruk og utleie
 • Justeringsreglene
  - Kapitalvarebegrepet
  - Justeringsperiode 
  - Justeringsplikt-/rett 
  - Justeringshendelser
  - Tomme lokaler
  - Praktiske eksempler og case med tall 
 • Salg og kjøp av fast eiendom
  - Salg av AS
  - Salg av eiendommen som sådan
  - Overføring av justeringsplikt-/rett
  - Dokumentasjonskrav
  - Transaksjonskostnader
  - Infrastruktur 
 • Skatteetatens kontroller
  - Kontroller og bokettersyn
  - Opplysningsplikt
  - Tips & råd
 • Case
  - Løsning av praktiske caser i fellesskap

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Cecilie Aasprong Dyrnes
 • Kursleder:
  Cecilie Aasprong Dyrnes
  Partner, Advokat (H)