Nettkurs

Praktisk risikostyring og oppdragsansvar

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • RF/GRFS 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Vi drøfter hvordan dette praktisk utføres på regnskapskontoret, og vi drøfter samhandlingsplikten og dialogen mellom oppdragsansvarlig, saksbehandler og kunde.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for alle som arbeider med eller påvirker kvaliteten ved regnskapskontoret både når det gjelder overordnet risikostyring, og ikke minst praktisk kvalitetssikring av løpende regnskapsføring og tall pr. 31.12. Kurset er spesielt aktuelt for oppdragsansvarlige, men egner seg også godt for ledere av regnskapsavdelinger og saksbehandlere som skal ha ansvar for egen portefølje.

Innhold

 • Hvordan sikrer kontoret en god overordnet risikostyring
 • Krav – fra formalitet til mening
 • Hvordan sikrer den oppdragsansvarlige god kvalitet i det kunderelaterte arbeidet
 • Nødvendig dialog i «trekantforholdet» kunde, saksbehandler og oppdragsansvarlig
 • Kundens ansvar i samhandling med regnskapsfører
 • Hvordan kommuniseres avvik? Både ved kontorets kvalitetssikring og overfor den enkelte kunde.
 • Praktiske bokføringseksempler; hva kan gå vesentlig galt i avstemming, periodisering og rapportering?

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder