Stedlig kurs

Ny hvitvaskingslov

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Ny hvitvaskingslov er vedtatt med virkning fra 15. oktober 2018. Alle autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte er omfattet av hvitvaskingsregelverket. Det kan ha betydelige negative konsekvenser å trå feil på dette området, både for virksomheten og den enkelte medarbeider. Utvidede sanksjoner for brudd på regelverket er også vedtatt. Loven er en videreføring av tidligere regler, men skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak, undersøkelser og rapportering. Loven stiller også klarere krav til gjennomføring av risikovurderinger og tilpasse tiltakene til den identifiserte risikoen. Loven innebærer utvidede krav på flere områder, herunder regler om interne rutiner hos den rapporteringspliktige, løpende oppfølging av kunder, behandling av sensitive opplysninger mv. Et nytt rundskriv med veiledning fra Finanstilsynet er ventet. Dette kurset gjennomgår den nye loven fra A til Å med særlig fokus hva som nå må gjennomføres i praksis.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere.

Kursinnhold

 • Krav til risikobasert tilnærming og interne rutiner
 • Krav til kundetiltak og løpende oppfølging
 • Registrering av reelle rettighetshavere
 • Krav til undersøkelser og rapportering
 • Behandling av sensitive opplysninger
 • Nye sanksjonsregler for brudd på regelverket
 • Nytt hvitvaskingsrundskriv for regnskapsførerbransjen

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesninger.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå