Stedlig kurs

Årsoppgjøret i praksis for AS – 2 dagers kurs

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Bli klar til årsoppgjøret! Øk effektiviteten og lønnsomheten! Kurset gir en gjennomgang av årsoppgjøret fra begynnelse til slutt. Kurset vil dekke årsoppgjøret for aksjeselskaper og gi deg bedre forståelse for sammenhengen mellom regnskap og skatt.

Typiske feil som kan oppstå ved utarbeidelse av skatteskjemaer vil bli gjennomgått samt enkle kontrollteknikker for å unngå feil. I tillegg til de formelle krav ved årsoppgjøret vil det bli lagt vekt på hvordan du kan redusere tidsbruken og samtidig opprettholde kvaliteten på årsregnskapet og skatteskjemaene..

Kurset vil inneholde en effektiv plan for å sikre fremdriften i et praktisk årsoppgjør. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et oppslagsverk.

Målgruppe

Kurset retter seg mot autoriserte regnskapsførere, revisorer, advokater, saksbehandlere fra skatteetaten og andre som utfører årsoppgjørsarbeid eller har interesse for temaet.

Kursinnhold

 • Regnskapsloven
 • Formelle krav til årsoppgjøret
 • Dokumentasjon av balanseposter
 • Regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler for eiendeler og gjeld
 • Permanente forskjeller
 • Skattekostnad
 • Beregning av utbytte og konsernbidrag – herunder maksimalt utbytte/konsernbidrag
 • Noter
 • Årsberetningen
 • Nøkkeltallsberegninger
 • Cases og praktisk utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding for AS

Undervisningsform

Forelesninger med praktiske eksempler / oppgaver og løsning av oppgaver i plenum. Det vil være to forelesere som sammen vil presentere stoffet og involvere deltakerne.

Pris

Medlem: 6200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 6600,-
Normalpris: 8200,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå