Stedlig kurs

Medarbeidersamtalen – den strategiske samtalen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Ledelse handler om å skape oppslutning, mening og angi retning. Medarbeidersamtaler og operative samtaler skal bidra til dette. Men mange ledere tilpasser dessverre agenda i altfor liten grad til den enkelte medarbeider. Mange ledere har utfordringer med å finne gode måter å følge opp sine medarbeidere i etterkant av den årlige medarbeidersamtalen. Samtalen har for mange blitt et pliktløp som ikke gir motivasjon, hverken til leder eller medarbeider. Målet med dette kurset er å gi et tydelig rammeverk og konkrete verktøy for å motivere og følge opp medarbeiderne. Kurset har som mål å gi deg oppskriften på hvordan du bør lede dine medarbeidere i hverdagen. Videre vil du lære å jobbe med gjensidige forventningsavklaringer. Du vil få konkrete verktøy og smarte, innovative prosesser som du kan innføre i din virksomhet.

Målgruppe

Alle som har personalansvar eller som ønsker å lære verktøy og metoder for å få mer effekt av medarbeidersamtalene, i tett samhandling med de operative samtalene.

Kursinnhold

 • Slik skaper du etterrettelighet og systematikk
 • Hvilke tema skal en samtale inneholde?
 • MAT-prat: mestring, autonomi og tilhørighet
 • HELP - metoden
 • Hva er medarbeidersamtalen 2.0
 • Forankring, forståelse og prosess
 • Lederrollen og lederverktøy
 • Gyldige temaer og sentrale momenter i medarbeidersamtalen
 • Den gode dialogen – en arena for oppfølging av tiltak
 • Ulike fallgruver man kan møte i arbeidet med medarbeidersamtalen
 • Hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger
 • Hva skaper lyst og drivkraft for videre utvikling og vekst
 • Refleksjonsoppgaver – hva skaper mestring? Hva skaper vekst?
 • De fire fasene i medarbeidersamtale -arbeidet
 • Aktiv lytting og tett på – forutsetninger for å være en god leder
 • Forventningskontrakten – utgangspunktet for å skape gjensidig og god dynamikk i relasjonen 

Undervisningsform

Diskusjoner, refleksjonsoppgaver, skråblikk og teori.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå