Stedlig kurs

Ny hvitvaskingslov 2018

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Dette kurset er ajour pr. januar 2019. Et nytt rundskriv med veiledning fra Finanstilsynet er ventet etter nyttår 2019/2020 og kurset vil da bli oppdatert ihht til dette. 

Vi gjør oppmerksom på følgende som har skjedd etter at kurset ble spilt inn:

 • Nye rutiner og skjemaer som er omtalt i kurset er nå publisert i KS Komplett dok 2.43 - 2.43.5
 • Elektronisk legitimasjon, f.eks Bank-ID, godtas nå alene uten ytterligere dokumentasjon 

Ny hvitvaskingslov er vedtatt med virkning fra 15. oktober 2018. Alle autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte er omfattet av hvitvaskingsregelverket. Det kan ha betydelige negative konsekvenser å trå feil på dette området, både for virksomheten og den enkelte medarbeider. Utvidede sanksjoner for brudd på regelverket er også vedtatt.

Loven er en videreføring av tidligere regler, men skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak, undersøkelser og rapportering. Loven stiller også klarere krav til gjennomføring av risikovurderinger og tilpasse tiltakene til den identifiserte risikoen. Loven innebærer utvidede krav på flere områder, herunder regler om interne rutiner hos den rapporteringspliktige, løpende oppfølging av kunder, behandling av sensitive opplysninger mv.

Dette kurset gjennomgår den nye loven fra A til Å med særlig fokus hva som nå må gjennomføres i praksis.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere.

Innhold

 • Krav til risikobasert tilnærming og interne rutiner
 • Krav til kundetiltak og løpende oppfølging
 • Registrering av reelle rettighetshavere
 • Krav til undersøkelser og rapportering
 • Behandling av sensitive opplysninger
 • Nye sanksjonsregler for brudd på regelverket
 • Nytt hvitvaskingsrundskriv for regnskapsførerbransjen

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3000,-
Normalpris: 4000,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå