Stedlig kurs

Naturalytelser, personalrabatter og andre fordeler

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Med virkning fra 1. januar 2019 er det innført store endringer i skattereglene om naturalytelser. 

De nye skattereglene om personalrabatter har medført at arbeidsgivere må holde rede på hva ansatte mottar i rabatter både fra egen arbeidsgiver og forretningsforbindelser. 

Arbeidsgiver har nå ansvaret for å trekke skatt, betale arbeidsgiveravgift og lønnsinnberette alle skattepliktige naturalytelser den ansatte får, både fra egen arbeidsgiver, men også fra tredjeparter. Dette gjelder både rabatter, gaver, deltakelse på arrangementer osv. Dette betyr at arbeidsgiver både må ha kunnskap om slike naturalytelser, verdsette dem og behandle dem som lønn.

Reglene om gaver i arbeidsforhold er også betydelig endret. I visse tilfeller kan arbeidstakere nå motta skattefrie gaver med inntil kr 10.000,- i året. Kurset gir en grundig gjennomgang av de nye reglene med mange nyttige tips om hvordan arbeidsgiver enklest mulig kan håndtere de nye reglene uten for mye administrasjon. Vi gjennomgår blant annet forslag til arbeidsgivers rutiner for behandling av naturalytelser. 

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med lønn og naturalytelser. 

Innhold

 • Skattefrie personalrabatter
 • Rabatter til næringsdrivende, deltakere og pensjonister
 • Arbeidsgiverplikter for tredjepartsytelser, herunder rabatter fra forretningspartnere
 • Nye verdsettelsesregler
 • Rapporteringsplikt og tidfesting av naturalytelser
 • Uttak av bonuspoeng, herunder flybonus
 • Gaver i arbeidsforhold
 • Overtidsmat
 • Fri avis
 • Fri barnehage
 • Kundepleie
 • Representasjon og bevertning
 • Skattemessig behandling av tips i arbeidsforhold
 • Firmaturer i Norge og i utlandet
 • Kombinasjon av studieturer/velferdstiltak
 • Jubileumsturer
 • Premieringsturer og Kick Off
 • Studieturer, seminarer, kurs og kongresser
 • Møtereiser
 • Styremøter i utlandet for mindre bedrifter mv
 • Grensen mot private utgifter

Gjennomføring

Forelesning hvor temaene illustreres ved praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå