Stedlig kurs

Finn feil i regnskapet

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

I takt med den økende digitaliseringen, kan regnskapsførere og andre regnskapsprodusenter helt eller delvis miste kontrollen over prosessen fra det som kommer inn til det som kommer ut av regnskapet. Dette gjør det stadig viktigere å kunne tolke og forstå det som kommer ut av regnskapet.

Feil som avdekkes korrigeres vanligvis når de oppdages. 

Problemet er ofte at vi ikke er sikker på at det er feil; vi har kun en mistanke. I en hverdag med tid som vår knappeste ressurs kan det være vanskelig å vurdere om det skal gjøres vesentlig flere kontrollhandlinger, eller nekte å godkjenne/produsere regnskapet og/eller rapportere i vedlegg til regnskapsrapportene.

Kurset omhandler både det å finne feil, men kanskje like viktig er hva vi gjør når feil har inntruffet, og hvilke konsekvenser feil vil ha for kunden, regnskapsfører, styret, daglig leder, andre. Vil feilen kunne gi erstatningsansvar? Hvordan kan vi hensynta disse mulige konsekvensene allerede på et stadium hvor vi ikke er sikker på at noe er feil?

Kurset vil angripe feil i tre faser:

1. Feil før de når regnskapet. Hvilke krav stiller GRFS, andre?

2. Feil som har nådd regnskapet og avdekkes av oss/klient. Hva gjør vi?

3. Feil som har nådd regnskapet og avdekkes av bokettersyn (eller avdekkes ved konkurs).

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som produserer regnskap eller benytter regnskapet til å fatte beslutninger. Aktuelle deltakere kan være regnskapsførere, styremedlemmer, økonomimedarbeidere, advokater, bankansatte med flere.

Innhold

 • Feil i balansen, de fleste balanseposter behandles.
 • Feil i resultatregnskapet, de fleste resultatposter behandles.
 • Bruk av analyser for å avdekke feil.
 • Konsekvenser av feil.
 • Tilsvar til bokettersyn.
 • Korrigering av feil, både samme år og senere år.
 • Erstatningsansvar ved feil. 

Gjennomføring

Forelesninger med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå