Stedlig kurs

Oppdragsansvarlig - hva rollen innebærer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Kurset skal hjelpe oppdragsansvarlig til å bli trygg i rollen. Vi setter fokus på hvordan oppdragsansvarlig ivaretar sitt ansvar for kontroll av at kvaliteten i oppdragsutførelsen er i samsvar med regelverket, samt hvilket ansvar oppdragsansvarlig har både formelt og reelt. Vi tar utgangspunkt i regelverket, vurderer virkeligheten og ser på hvordan oppdragsansvarlig kan løse sine oppgaver på en praktisk og god måte. Hensikten er å synliggjøre og drøfte hva som kreves for å utvikle en profesjonell rolle som oppdragsansvarlig.

Målgruppe

Kurset er beregnet for autoriserte regnskapsførere med oppdragsansvar for egen kundeportefølje. Spesielt nye autoriserte vil ha nytte av dette kurset, men kurset passer også for kontorledere som ønsker mer innsikt i ansvaret oppdragsansvarlige påtar seg og hvilken myndighet disse bør ha.

Innhold

 • Oppdragsansvarliges formelle ansvar
  • Forholdet til kunden
  • Krav i henhold til lovgivningen
  • Krav i henhold til God regnskapsføringsskikk
 • Oppdragsansvarliges rolle internt i regnskapsforetaket
  • Rolleforståelse – forventninger til rollen som oppdragsansvarlig
  • Forholdet til daglig leder
  • Forholdet til medarbeidere
  • Personalansvar – avklaring og formalisering
 • Ansvar i forhold til risikostyring og internkontroll
  • Hvordan sikre at forskriften følges opp i det daglige 
  • Hva er de største risikoområdene?
  • Intern rapportering og dokumentasjon
 • Generelt om omfang av oppgaver og ansvar for å sikre kundens interesser
  • Igangsetting nytt oppdrag
  • Kapasitet i byrået
  • Kompetanse på oppdraget
 • Krav til oppdragsdokumentasjon
 • Praktiske tiltak for å følge opp og kvalitetssikre oppdrag
  • Sentrale punkter i God regnskapsføringsskikk
  • Hjelpemidler i KS Komplett
  • Rutiner og gjennomføring
  • Krav til dokumentasjon
 • Rapportering
  • Til kunden og til kontorledelsen
 • Forholdet til hvitvaskingsansvar

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesning med praktiske eksempler og diskusjon.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå