Stedlig kurs

GRFS i praktisk anvendelse - i regnskapsforetak

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Kurset tar utgangspunkt i en praktisk tilnærming til det formelle rammeverket for et regnskapsforetak og ser på hva som må være på plass før virksomheten kan begynne å arbeide med kundens regnskap. Det fokuseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger knyttet opp til både oppdrag og egen virksomhet, uansett selskapsform. Deltagerne vil bli i stand til å utarbeide og vedlikeholde gode rutiner som sikrer etterlevelse av kravene GRFS setter på områdene. 

Målgruppe

Kurset fokuserer på driften av foretaket og passer for deg som har en eller annen lederfunksjon i en ekstern regnskapsførervirksomhet, som f.eks. eier, mellomleder, daglig eller faglig leder. 

Innhold

 • Forutsetninger for å kunne ta på seg oppdrag
  • Rutiner og intern kontroll
  • Risikobasert kundekontroll
  • Kompetanse
  • Taushetsplikt
  • Program- og maskinvare, herunder fokus på:
   • Sikkerhet
   • Beredskapsplan og testing
 • Oppdragsavtale og fullmakter
  • Avtaleplikt
  • Krav til avtalens innhold
  • Endringer
  • Mislighold
  • Fullmakter
 • Oppdragsgivers regnskapsmateriell
  • Orden og oppbevaring
  • Krav om utlevering, herunder fokus på
   • Personopplysninger 
   • Krav til makulering
 • Etikk og etisk regelverk

Gjennomføring

Forelesning med praktiske eksempler, bl.a. fra dommer, og vedtak om tilbakekall. Det inviteres også til erfaringsutveksling med kursdeltakerne for å belyse og diskutere utfordringer og løsninger knyttet til driften i regnskapsforetak relatert til regnskapsførerregelverket.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå