Nettkurs

Arbeidsrett - midlertidige ansettelser

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Adgangen til midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft har blitt betydelig utvidet de senere år, og i 2019 kom det ytterligere endringer. Det har til dels vært stor uenighet om hvor stor denne adgangen bør være, og særlig i bygge- og anleggsbransjen har det vært avdekket svært uheldige eksempler på innleide arbeidstakere på såkalte «nullkontrakter». Enkelte politikere har tatt til orde for at arbeidsinnleie burde forbys helt. Det er bred politisk enighet om at arbeidstakere bør sikres større forutsigbarhet og sikkerhet enn dagens regelverk pålegger. 

Vi gjennomgår gjeldende regler om når midlertige ansettelser og innleie av arbeidskraft er tillatt og ser på hvilke problemstillinger regelverket reiser

Kurset gir en konkret gjennomgang av hvilke krav som stilles til inngåelse av ansettelsesavtaler og arbeidsavtalers innhold. Kravene til fast ansettelse ble nylig innskjerpet og mange arbeidsgivere må nå sørge for å endre arbeidsavtalene for å oppfylle de nye kravene i arbeidsmiljøloven.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

 • Hovedregel om midlertidige ansettelser
 • Adgangen til midlertidig ansettelse er unntaket
 • Nye regler fra 1. juli 2015 og 1. januar 2019
 • Når er midlertidig ansettelse tillatt
  • Når arbeidets karakter tillater det
  • Vikariater
  • Ekstrahjelp/tilkallingshjelp
  • Praksisarbeid og arbeidsmarkedstiltak
  • Idrett og åremål
 • Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse
  • Dom for ansettelse
  • Dom for erstatning
  • Rettsvern 
 • Opphør av midlertidig ansettelse
 • Nye regler om midlertidig ansettelse
 • Ansettelseskontrakter og ansettelse
  • Krav til innhold
  • Krav til skriftlighet
  • Lønnstrekk – muligheter og begrensninger
  • Taushetsplikt
  • Prøvetid
 • Nye regler om fast ansettelse
 • Innleie av arbeidskraft
  • Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie
  • Innleie fra virksomhet som ikke har utleie til formål
  • Innleie fra bemanningsforetak

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Harald Breivik
 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat