Nettkurs

Tilrettelegging til årsoppgjøret

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 5
  Klokke Created with Sketch.
 • RF/GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 6
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Målsettingen er å perfeksjonere kvaliteten på avstemminger og dokumentasjon pr. 31.12. Vi ser også vi på spesielle tema med stor risiko for feil i regnskapet, samt oppdragsansvarliges ansvar for kvaliteten pr. 31.12.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som arbeider med eller påvirker kvaliteten i avstemming og dokumentasjon av regnskaper pr. 31.12. Kurset passer for alle som ønsker å lære om dokumentasjon med tilhørende avstemminger pr. 31.12. uansett kunnskapsnivå. 

Innhold

 • Kort om kravene i GRFS 
 • Tilrettelegging av saldobalanse pr. 31.12
 • Nødvendige vurderinger pr. 31.12
 • Nødvendige avstemminger og dokumentasjoner
 • Nødvendige tilleggsopplysninger pr. 31.12
 • Samhandlingen med kunden på sentrale poster
 • Kritiske vurderingsposter pr. 31.12
 • Tredjepartsytelser og innberetning
 • Planlegging og samhandling internt og med revisor/forholdet til personopplysningloven
 • Arbeidsbelastning og fordeling av arbeidsoppgaver

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder