Stedlig kurs

Tilrettelegging til årsoppgjøret

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 6
  Klokke Created with Sketch.
 • RF/GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Finansregn. 6
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Kurset gir en grundig innføring i hva som må avstemmes og dokumenteres før årsoppgjøret utarbeides. Med praktiske eksempler viser vi hvordan du dokumenterer de enkelte regnskapspostene, og periodiserer og kontrollerer disse slik at grunnlaget for det påfølgende årsoppgjør blir så korrekt som mulig.
Del:

Målsettingen er å perfeksjonere kvaliteten på avstemminger og dokumentasjon pr. 31.12. Vi ser også vi på spesielle tema med stor risiko for feil i regnskapet, samt oppdragsansvarliges ansvar for kvaliteten pr. 31.12.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som arbeider med eller påvirker kvaliteten i avstemming og dokumentasjon av regnskaper pr. 31.12. Kurset passer for alle som ønsker å lære om dokumentasjon med tilhørende avstemminger pr. 31.12. uansett kunnskapsnivå. 

Innhold

 • Kort om kravene i GRFS 
 • Tilrettelegging av saldobalanse pr. 31.12
 • Nødvendige vurderinger pr. 31.12
 • Nødvendige avstemminger og dokumentasjoner
 • Nødvendige tilleggsopplysninger pr. 31.12
 • Samhandlingen med kunden på sentrale poster
 • Kritiske vurderingsposter pr. 31.12
 • Tredjepartsytelser og innberetning
 • Planlegging og samhandling internt og med revisor/forholdet til personopplysningloven
 • Arbeidsbelastning og fordeling av arbeidsoppgaver

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå