Nettkurs

Permisjoner og ytelser til foreldre

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

 Kurset er en del av en serie på 3 kurs om sykefravær, permisjoner, og reglene rundt dette. 

 • Plikter og rettigheter ved sykefravær 
 • Retten til sykepenger 
 • Permisjoner og ytelser til foreldre etter folketrygdlovens regler

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med sykefravær, oppfølging av fravær og sykepengerefusjoner, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider eller HR i privat eller offentlig sektor. Kurset er også godt egnet for deg som er leder og trenger å vite litt om plikter og rettigheter rundt oppfølging av sykefravær hos egne ansatte. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.  

Innhold

 Kursinnhold Permisjon og økonomiske ytelser til arbeidstakere med barn 

 • Fri under svangerskap
 • Svangerskapspenger 
 • Fødselspermisjon for far 
 • Foreldrepermisjon  
 • Opptjening av rett til foreldrepenger  
 • Omsorgspermisjon – rett til fri ved barns/barnepasser sykdom 
 • Omsorgspenger  
 • Barn/barnepassers sykdom? 

 

Oversikt - Skillet mellom rett til permisjon og rett til økonomiske ytelser  

 • Noen generelle punkter 

 

Svangerskapspermisjon 

 • Rett til økonomisk ytelse ved svangerskapspermisjon  
 • Vilkår  
 • Beregning og utbetalingsperiode 
 • Svangerskapskontroll 

 

Fødsels- og foreldrepermisjon 

 • Permisjon i forbindelse med fødselen eller omsorgsovertakelsen ved adopsjon 
 • Foreldrepermisjon for arbeidstakere  

 

Foreldrepenger 

 • Rett til økonomisk ytelse ved foreldrepermisjon – foreldrepenger 
 • Opptjeningskrav 
 • Beregning av foreldrepenger 
 • Feriepenger av foreldrepenger 
 • Stønadsperiode 
 • Kvoter, fordeling og gradert uttak 

 

Permisjon og omsorgspenger barn eller barnepassers sykdom 

 • Rett til permisjon ved barns eller barnepasser sykdom 
 • Hovedregel 
 • Vilkår og krav til dokumentasjon 
 • Omsorgspenger fra arbeidsgiver og folketrygd 

 

Særregler som følger av dagens koronasituasjon 

 • Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven  

Gjennomføring

Nettkurs

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Benedicte Hille , Kari Bergeius Andersen
 • Kursleder:
  Benedicte Hille
  Advokat
 • Kursleder:
  Kari Bergeius Andersen
  Advokat / Partner / Styreleder