Nettkurs

Aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatt 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Finansregn. 1,5
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Få en oversikt over bokføring og skatt for følgende temaer: Aksjer, tegningsretter, grundfondsbevis, derivater, shortsalg av aksjer, obligasjoner og sertifikater samt konvertible obligasjoner. Kurset er publisert i 2021.
Del:

Skattemessig behandling av aksjer, tegningsretter, grundfondsbevis, derivater, shortsalg av aksjer, obligasjoner og sertifikater samt konvertible obligasjoner. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som bokfører eller har ansvaret for skattemessig behandling av aksjer, tegningsretter, grundfondsbevis, derivater, shortsalg av aksjer, obligasjoner og sertifikater samt konvertible obligasjoner.

Innhold

Dette kurset forklarer den grunnleggende bokføring og skattemessig behandling av aksjer, tegningsretter, grundfondsbevis, derivater, shortsalg av aksjer, obligasjoner og sertifikater samt konvertible obligasjoner. Det blir også forklart hva de ulike postene er, virkemåte og hvordan den skattemessige behandlingen skal være. Vanlige spørsmål som stilles om behandlingen av disse finansielle intrumentene blir tatt opp og besvart. Det blir benyttet eksemper på regnskapsmessig behandling.

Gjennomføring

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • Portrett av Svein Harald Wiik
  Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor