Stedlig kurs

Skatt og regnskap 2021/2022

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatt 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Til kurset følger det med en meget fyldig og god kursdokumentasjon – et praktisk og nyttig oppslagsverk når du trenger det. Oppslagsverket er elektronisk med direkte linker til ytterligere informasjon fra andre kilder.

Målgruppe

Kurset er særlig tilrettelagt for deg som jobber innenfor SMB segmentet, men alle som arbeider med bokføring, utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver vil få et godt utbytte av å delta.

Merk! For timer i Annet for revisor: Tilsvarende timer i Rettslære hos regnskapsførere kan flyttes til kategorien Foretaksrett.

Innhold

Nyheter siste år:

 • Årets nyheter innenfor bokføring, regnskap, skatt, merverdiavgift, lønnsområdet, selskapsrett mv.
 • Endringer i aksjeloven og annen selskapslovgivning
 • Skattesatser og beløpsgrenser for inneværende år 
 • Sentrale dommer og uttalelser i løpet av siste år
 • Skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format
 • Andre viktige punkter for den kommende årsavslutningen

Tidsaktuelle emner

 • Hvilke aktuelle emner som blir tatt opp, vil bli avklart nærmere kursstart og orientert om i egen markedsføring, samt på www.regnskapnorge.no under menyvalget ”kurs”. Dette er avhengig av hvilke lovendringer som blir vedtatt når det nærmer seg årets slutt.

Aktualiteter på lønnsområdet:

 • Nyheter av betydning for lønnsrapporteringen 
 • Reise og diett – endringer i satser, beløpsgrenser mv

Nyheter for neste år:

 • Neste års statsbudsjett og dets betydning for regnskaps-, skatte- og avgiftslovgivningen mv.
 • Ny regnskapsførerlov og oppdatert GRFS
 • Skattesatser og beløpsgrenser for neste år
 • Den videre digitaliseringen av skatterapporteringen
 • Skatteplanlegging - råd og vink

I tillegg vil kursinnholdet tilpasses i forhold til aktuelle uttalelser/nyheter underveis i året.

Gjennomføring

Praktisk rettet forelesning med gjennomgåelse av rettsregler, dommer, standarder og uttalelser. Det oppfordres til dialog og spørsmål.

Pris

Medlem: 2650,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2650,-
Normalpris: 3250,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 06. des
  MO I RANA
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
  Få plasser
 • 07. des
  TRONDHEIM
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
  Få plasser
 • 13. des
  KRISTIANSAND S
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
  Få plasser
 • 14. des
  ARENDAL
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
  Få plasser
 • 17. des
  OSLO
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 20. des
  FØRDE
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
  Få plasser
 • 02. des
  DRAMMEN
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 03. des
  OSLO
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 06. des
  ÅLESUND
 • Kursleder Svein Harald Wiik
  Få plasser
 • 13. des
  ALTA
 • Kursleder Svein Harald Wiik
  Få plasser
 • 14. des
  TROMSØ
 • Kursleder Svein Harald Wiik
  Få plasser
 • 15. des
  BODØ
 • Kursleder Svein Harald Wiik
  Få plasser
 • 16. des
  HARSTAD
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 17. des
  SVOLVÆR
 • Kursleder Svein Harald Wiik
  Få plasser
 • 20. des
  NARVIK
 • Kursleder Svein Harald Wiik
  Få plasser
 • 11. jan
  TRONDHEIM
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 12. jan
  OSLO
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 13. jan
  BERGEN
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 02. des
  HAMAR
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 03. des
  LILLEHAMMER
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 13. des
  STAVANGER
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 14. des
  BERGEN
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 15. des
  SANDEFJORD
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
  Få plasser
 • 16. des
  GOL
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
  Få plasser
 • 15. des
  HAUGESUND
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 17. des
  Streaming
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor
 • Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor
 • Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Statsautorisert revisor/Autorisert regnskapsfører