Nettkurs

Forberedelse til kvalitetskontrollen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Det vises praktiske eksempler ved bruk av hjelpeverktøy som KS Komplett, PowerOffice og Finale Avstemming

Målgruppe

Kurset er svært relevant for virksomheter som forventer kvalitetskontroll i inneværende år eller i den nærmeste fremtid. Det er også aktuelt for andre virksomheter som er i en oppstartsfase, omorganiseringsprosess eller av andre årsaker er i en fase hvor interne rutiner skal gjennomgås. Kurset er videre aktuelt for deg som har rutineansvar eller oppdragsansvar i regnskapsfører-virksomhet

Innhold

 • Overordnet rammeverk
 • Regelverk
 • KS Komplett
 • God regnskapsføringsskikk (GRFS)
 • Regnskap Norges kvalitetskontrollordning
 • Kontrollerfaringer 
 • Forberedelser og forarbeid før kontrollen
 • Gjennomføring av kontrollen/digitale kontroller
 • Fokusområder 2021
 • Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner
 • Forhold i egen virksomhet
 • Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag
 • Hvitvaskingsregelverket
 • Risikostyring og intern kontroll
 • Registrerings- og legitimasjonsrutiner
 • Avstemminger
 • Rapporteringsrutiner
 • Kvalitetskontrollrutiner
 • Dokumentasjon av eget arbeid/Dokumentasjon kompensasjonsordningene
 • Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller 
 • Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller
 • Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner
 • Periodisk regnskapsrapportering
 • Formelle krav og dokumentasjoner

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder