Nettkurs

Kost- og reisegodtgjørelser

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Dette kurset tar deg gjennom reglene på en enkel måte og gjør deg trygg på hvordan kost- og reisegodtgjørelser skal håndteres riktig, og ikke minst hvordan man unngår ubehagelige overraskelser ved bokettersyn fra skattemyndighetene. 

Målgruppe

Kurset henvender seg til alle som jobber med lønn og reiseoppgjør, enten i bedriften hvor du skal attestere eller utbetale reiseoppgjør, eller du arbeider med dette fagområdet i et regnskapsbyrå eller revisjonsselskap. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

Diettgodtgjørelser

 • Dagdietter
 • Døgndietter i Norge og utlandet
 • Beordring i Norge og utlandet
 • Beregning av diettgodtgjørelser ved reiser til utlandet


Refusjon av kostutgifter på reiser med og uten overnatting
 


Fri kost


Nattillegg og refusjon av overnattingsutgifter


Dekning av reiseutgifter

Småutgifter på reisen


Bilgodtgjørelser


Hva er arbeidsreiser, yrkesreiser, tjenestereiser og pendlerreiser


Dekning av kost, reise- og oppholdsutgifter for pendlere i Norge og i utlandet

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Harald Breivik
 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat