Nettkurs

Aksje- og verdipapirfond

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 0,5
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 0,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 0,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 0,5
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset tar for seg regnskapsmessig behandling og bokføring av aksje- og verdipapirfond med noen praktiske eksempler. 

Dette er et grunnleggende kurs om emnene.

Målgruppe

Kurset retter seg mot dem som ønsker å få økt innsikt i virkemåten til de mest vanlige aksje- og verdipapirfond og styrke sine kunnskaper om den regnskapsmessige behandlingen – både i den løpende bokføringen og i årsregnskapet. Kurset vil også vise den skattemessige behandlingen.

Innhold

 • Aksjefond 
 • Verdipapirfond
 • Fondskonto
 • Virkemåte
 • Bokføring og dokumentasjon
 • Regnskapsmessig behandling
 • Skattemessig behandling

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor