Nettkurs

Tjenestepensjon

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset skal bidra til at deltakeren kan håndtere pensjonsdelen knyttet til GRFS punkt 5.6.9.

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med personal- og pensjonsspørsmål eller jobber som regnskapsfører med ønske om å bistå kunder i slike spørsmål. Kurset henvender seg også til personalansvarlige/-medarbeidere hos arbeidsgiver. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

Kursinnhold:

Sekvens 1:

Hovedlinjer i pensjonsretten

 • Formål med pensjonssystemet 
 • Oversikt pensjonssystemet 
 • Folketrygden kontra tjenestepensjon
 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Tjenestepensjon i privat sektor

 • Innskuddspensjon, ytelsespensjon og hybridpensjon

Sekvens 2:

Offentlige tjenestepensjonsordninger

 • Statlig og kommunal tjenestepensjon

Individuelle pensjonsavtaler

Sekvens 3:

 • AFP i privat sektor
 • AFP i offentlig sektor (inkl. ny offentlig AFP)
 • Skattemessige forhold knyttet til pensjon

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Benedicte Hille , Kari Bergeius Andersen
 • Kursleder:
  Benedicte Hille
  Advokat
 • Kursleder:
  Kari Bergeius Andersen
  Advokat / Partner / Styreleder