Nettkurs

Ferie og feriepenger

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Kurset gir en praktisk og konkret gjennomgang av hvilke regler som gjelder for beregning av og utbetaling av feriepenger, samt rett og plikt til avvikling av feriefritid. Kurset er publisert i 2022.
Del:

For alle som jobber med lønns- og personalarbeid er det helt sentralt å ha god kjennskap til reglene om beregning av og utbetaling av feriepenger. Videre hvilke rettigheter og forpliktelser ferieloven gir i forbindelse med feriefritid. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns- og personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

Ferielovens ufravikelighet

Hvem omfattes av loven?

Feriefritid

 • Feriens lengde
 • Fastsetting og avvikling av ferie
 1. «Normaltilfellene» 
 2. Hovedferie og restferie
 3. Rett til å motsette seg avvikling av ferie
 4. Ferie i oppsigelsestiden
 5. Ferie og sykdom
 6. Ferie under foreldrepermisjon og omsorgspermisjon

Feriepenger

 • Beregning av feriepenger
 • Feriepengegrunnlag
 • Prosentsats
 • Utbetaling av feriepenger
 1. Ved oppdeling av ferie
 2. Ved overføring av ferie
 3. Differanse mellom lønn og feriepenger
 4. Feriepenger til arbeidstaker over 60 år
 5. Ved opphør av arbeidsforhold
 • Trekk i feriepenger – særlig om forskuddstrekk
 • Trekk i feriepenger – særlig om standardklausuler om lønnstrekk

Avtalefestet ferie – den 5. ferieuken

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs, med bruk av eksempler og illustrasjoner fra rettspraksis. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Harald Breivik
 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat