Nettkurs

Ansettelse av arbeidstaker

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 2,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 2,5
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Dette kurset tar for seg de viktigste problemstillingene man bør tenke på når man skal ansette en ny medarbeider. Alt fra praktiske grep for å sikre seg at det er den rette kandidaten som ansettes, til hva man har lov til og ikke har lov til å legge vekt på i ansettelsesprosessen. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Vi gjennomgår både de ufravikelige kravene til hva arbeidsavtalen skal inneholde, men gir også nyttige tips om hva den bør inneholde i tillegg. Reglene om lønn, arbeidstid og arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer i arbeidsforholdet blir gjennomgått.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

Ansettelsen

 • Rekruttering
 • Jussen rundt ansettelsen
 • «Sign-on-fee» og bindingstid
 • Bonusavtaler og feriepenger
 • Reglene om fortrinnsrett
 • Rett til utvidelse av stilling 


Arbeidsavtaler

 • Hva må arbeidsavtalen inneholde, og hva bør den inneholde


Rett til lønn

 • Arbeidsmiljøloven
 • Allmengjøring av tariffavtaler
 • Likebehandling av innleide arbeidstakere


Arbeidstid

 • Avtalt arbeidstid
 • Alminnelig arbeidstid
 • Merarbeid
 • Overtid
 • Gjennomsnittsberegning


Arbeidsforholdet

 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidsgivers adgang til ensidig å foreta endringer ifm arbeidsforholdet

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Harald Breivik
 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat