Stedlig kurs

Bokføring 2022 - nyheter og ofte stilte spørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Den første delen av kurset fokuserer på årets nyheter og endringer i forståelsen av bokføringsregelverket, konkretisert gjennom for eksempel lov- og forskriftsendringer og uttalelser fra Skattedirektoratet.
Den andre delen tar for seg aktuelle bokføringsspørsmål. Med utgangspunkt i blant annet spørsmål innkommet til Regnskap Norges fagsupport det siste året, plukker vi ut spørsmål som er relevante for deg som fører regnskap. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, og som har interesse av å forstå hvordan regelverket skal etterleves. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset

Innhold

Del 1: Gjennomgang av endringer og nyheter, herunder:

 • Utkjøring av matvarer mv. – bruk av kassasystemer for å registrere salg
 • Forslag til nye kontantsalgsregler for taxinæring
 • SAF-T Regnskap for finansvirksomhet, forsikringsselskaper og pensjonsforetak
 • Utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam
 • Andre nyheter

Del 2: Aktuelle bokføringsspørsmål innenfor følgende temaer:

 • Abonnementer – kontantsalg eller ikke?
 • Kundene skanner og betaler varene selv ved bruk av mobiltelefonen
 • Dagsoppgjør når betaling verken skjer med kontanter eller på bankterminal
 • Delbetaling på forskudd og restbetaling ved levering – kontantsalg eller ikke?
 • Kontantfakturering – et stadig tilbakevendende tema
 • Vipps som betalingsmiddel ved salg
 • Kommisjons- og formidlingssalg
 • Bonusformidling – bruk av mellomledd
 • Forskuddsfakturering vs. løpende fakturering (delbetaling/akonto)
 • Internfakturering i virksomheten
 • Riktig og feil bruk av proformafakturaer
 • Riktig og feil bruk av kreditnotaer
 • Salg av gavekort, herunder utløp
 • Handel med privatpersoner på Finn.no
 • Fellesanskaffelser – kostnadsdeling 
 • Utlegg for andre – dokumentasjon og bokføring
 • Kjøpsdokumentasjon ved ansattes utlegg
 • Oppgjør av garantistillelse for annet foretak – dokumentasjon og bokføring
 • Dokumentasjon av medgått tid – når er vederlaget basert på tidsforbruk?
 • Samlebokføring ved bruk av underspesifikasjoner, herunder krav om SAF-T
 • Dokumentasjon av kontrollsporet – bruk av flere systemer/moduler
 • Elektronisk oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet
 • Oppbevaring av regnskapsmateriale ved selskapsendringer
 • Prosjektregnskap i bygg og anlegg – skal lønn til prosjektleder inkluderes?
 • Andre spørsmål

Gjennomføring

Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 25. okt
  STAVANGER
 • Kursleder Jan Terje Kaaby
 • 04. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Jan Terje Kaaby
 • 15. nov
  OSLO
 • Kursleder Jan Terje Kaaby
 • 25. nov
  BERGEN
 • Kursleder Jan Terje Kaaby
  Få plasser
 • 29. nov
  TROMSØ
 • Kursleder Jan Terje Kaaby
 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager