Stedlig kurs

Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige 2022

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Foretaksrett 1,5
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Dette er et kurs som dekker mange viktige fagområder for økonomiansvarlige og rådgivere i virksomheter. Det settes søkelys på nyheter, regelendringer og særlig aktuelle problemstillinger av ulik karakter innen skatt, MVA, regnskap, årsoppgjør, bokføring og selskapsrett. Vi ser på aktuelle nye dommer og uttalelser innen de forskjellige fagområder. 

Målgruppe

Alle økonomiansvarlige i virksomheter. Kurset vil også passe de fleste regnskapsførere og revisorer som ønsker å engasjere seg og utvikle seg som rådgivere.  

Innhold

Blant annet vil følgende emner bli gjennomgått:

 • Årsregnskap og perioderegnskap – sentrale problemstillinger
 • Selskapsrett
  - Utbytte, lån
  - Mellomværende med aksjonær – hvordan følge regelverket i praksis
  - § 3-8-transaksjoner – når er det aktuelt og hvordan
  - Kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet mv
  - Mellombalanse
 • Bokføring
  - Kontanter - hva er regelverket?
  - Mellomværende med aksjonær – hvordan følge regelverket i praksis
 • Merverdiavgift
  - Vilkår for fradrag
  - Etterfakturering av merverdiavgift
  - Tomteopparbeidelse og kapitalvarebegrepet i merverdiavgiftsloven
  - Mva-registrering av utenlandske transportører: Dette sier loven
  - Derfor må mva betales selv om kjøper og selger er i konflikt
  - Foreldelsesfrister ved retten til justering og krav om kompensasjon
  - Slik oppnår du fradrag for mva på utleiebygg
  - Utvikling av tomt og merverdiavgift
  - Fritak eller unntak fra merverdiavgift?
  - Forskuddsfakturering og mva
  - Håndverkers arbeid på egen bolig og beregning av merverdiavgift
  - Leietakertilpasninger og merverdiavgift
  - Tap på fordringer
 • Skatt
  - Hva er fradragsberettiget og ikke skattepliktig
  - Viktig om lønnsinnberetning
  - Utbytte – endring for 2020
  - Lån til/fra aksjonær – hvor går grensene
  - Nyheter, dommer og uttalelser som er særlig relevante
  - Skatt på julegaver?
  - Slik kan arbeidsgiver dekke trening uten at du må skatte av det
  - Skatter du riktig for fri telefon?
  - Slik blir bedriftshytta gunstig for både ansatte og arbeidsgiver
  - Næringseiendom og formue- Arbeid under utførelse og formue
  - Tap på fordringer

Gjennomføring

Foredrag med eksempler og diskusjon om sentrale problemstillinger.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 25. okt
  OSLO
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 08. nov
  KRISTIANSAND S
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 09. nov
  GRÅLUM
 • Kursleder Svein Harald Wiik
  Få plasser
 • 25. okt
  Streaming
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • Portrett av Svein Harald Wiik
  Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor