Stedlig kurs

Skatteoptimalt uttak fra AS

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Hensikten med kurset er å gi et innblikk i hva som er skatteoptimalt uttak av kapital fra AS. Det er kommet et høringsforslag vedrørende beskatning av private formuesgoder som aktualiserer spørsmålet.
Del:

Hovedvekten vil være på aksjeselskaps utdeling til personlig aksjonær, men det vil bli trukket noen paralleller til deltakerlignede selskap. Kapitaluttak byr på et en rekke valg av alternativer og muligheter, der valgene mht. fremgangsmåter og tidspunkt kan ha svært ulike skattemessige virkninger. Noen av de mest omdiskuterte spørsmål innenfor skatteretten de siste årene er innenfor dette området. Det gis eksempler på fallgruver og hvilke krav til formalia som må være på plass for at skattemyndighetene ikke skal kunne sette transaksjonen til side.  

Målgruppe

Regnskapsmedarbeidere, økonomidirektører/-sjefer, controllere, advokater, revisorer, konsulenter og rådgivere. 

Innhold

 • Gjennomgangen vil bl.a. fokusere på:  
 • Fugleperspektivet – hvordan er skattesystemet bygget opp? 
 • Hva kan vi forvente av Torvik-utvalget? 
 • Hvordan lønner det seg å kjøpe, eie og selge - fritaksmetoden og/eller aksjonærmodellen? 
 • Uttak fra selskap eid av personlige eiere - hva er optimalt?  
 • Høringssak om beskatning av private formuesgoder 
 • Inntreden av ansatte - hvordan og til hvilken pris? 
 • Skattevirkningen av alternative selskapsrettslige egenkapitaltransaksjoner?  
 • Krav til dokumentasjon mellom nærstående? 
 • Må man ta ut (tvangs)lønn, herunder forholdet til lån og utbytte? 
 • Lån til/fra eget AS? 
 • Innbetalt kapital som skatteposisjon - hvilke krav som stilles til skattefri tilbakebetaling? 
 • Generasjonsskifte av aksjer, og gaver fra aksjeselskap 
 • Lovfestet gjennomskjæring 

Gjennomføring

Forelesning med mulighet for å stille spørsmål

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå