Stedlig kurs

Skatteoptimalt uttak fra AS

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Hovedvekten vil være på aksjeselskaps utdeling til personlig aksjonær, men det vil bli trukket noen paralleller til deltakerlignede selskap. Kapitaluttak byr på et en rekke valg av alternativer og muligheter, der valgene mht. fremgangsmåter og tidspunkt kan ha svært ulike skattemessige virkninger. Noen av de mest omdiskuterte spørsmål innenfor skatteretten de siste årene er innenfor dette området. Det gis eksempler på fallgruver og hvilke krav til formalia som må være på plass for at skattemyndighetene ikke skal kunne sette transaksjonen til side.  

Målgruppe

Regnskapsmedarbeidere, økonomidirektører/-sjefer, controllere, advokater, revisorer, konsulenter og rådgivere. 

Innhold

 • Gjennomgangen vil bl.a. fokusere på:  
 • Fugleperspektivet – hvordan er skattesystemet bygget opp? 
 • Hva kan vi forvente av Torvik-utvalget? 
 • Hvordan lønner det seg å kjøpe, eie og selge - fritaksmetoden og/eller aksjonærmodellen? 
 • Uttak fra selskap eid av personlige eiere - hva er optimalt?  
 • Høringssak om beskatning av private formuesgoder 
 • Inntreden av ansatte - hvordan og til hvilken pris? 
 • Skattevirkningen av alternative selskapsrettslige egenkapitaltransaksjoner?  
 • Krav til dokumentasjon mellom nærstående? 
 • Må man ta ut (tvangs)lønn, herunder forholdet til lån og utbytte? 
 • Lån til/fra eget AS? 
 • Innbetalt kapital som skatteposisjon - hvilke krav som stilles til skattefri tilbakebetaling? 
 • Generasjonsskifte av aksjer, og gaver fra aksjeselskap 
 • Lovfestet gjennomskjæring 

Gjennomføring

Forelesning med mulighet for å stille spørsmål

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 25. okt
  STAVANGER
 • Kursleder Lars Helge Aasen
  Få plasser
 • 26. okt
  OSLO
 • Kursleder Lars Helge Aasen
 • 02. des
  DRAMMEN
 • Kursleder Lars Helge Aasen
 • 08. nov
  BERGEN
 • Kursleder Lars Helge Aasen
 • 30. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Lars Helge Aasen
 • Portrett av Lars Helge Aasen
  Kursleder:
  Lars Helge Aasen
  Advokat/Partner