Stedlig kurs

Arveoppgjør og generasjonsskifte - med eller uten arveavgift?

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 4
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Dette kurset skal gi deg god oversikt over regelverket som gjelder ved gjennomføring av arveoppgjør og generasjonsskifter, og gjøre det mulig å planlegge for en eventuell gjeninnføring av arveavgift.
Del:

Høsten 2021 fikk vi en ny regjering, og så langt har ikke arveavgiften blitt gjeninnført. Derimot er mulig arveavgift en del av en større utredning av dagens skatteregler. Utvalget skal etter planen avgi sin rapport i november 2022. Om utvalget konkluderer med at arveavgift er en fornuftig måte å foreta omfordeling på, kan vi ikke se bort fra at arveavgiften kan bli gjeninnført. 

Det som uansett er sikkert er at vi fra 2021 har fått en ny arvelov, som inneholder viktige endringer du bør ha kjennskap til. De to siste årene har på flere måter vært spesielle, og mange tenker nok i større grad på hvordan man kan sikre familie og virksomhet på best mulig måte i tiden fremover. Det er også mange praktiske problemstillinger som må tas hensyn til om arveoverføringer og generasjonsskifter skal bli vellykket. Med god kjennskap til regelverket og god planlegging er det imidlertid mulig å finne gode løsninger, samt redusere negative effekter både av skatte-/avgiftsmessig art og ikke minst ift. å bevare familiefreden og sikre økonomien. 

Målgruppe

Kurset er velegnet for deg som ønsker å lære mer om både praktiske problemstillinger og de ulike rettsreglene som er relevante i forbindelse med arv og gaveoverføringer, samt gjennomføring av generasjonsskifte i små og mellomstore bedrifter. For å få fullt utbytte av kurset, er det en fordel om du har noe rådgivningserfaring.  

Innhold

 • Hvordan kan eventuelt arveavgiften tenkes å bli 
 • Ny arvelov - det viktigste nye 
 • Hva med gamle testamenter 
 • Hva er det riktige for virksomheten og familiefreden 
 • Overføring i live eller ved død? 
 • Generasjonsskifte av virksomheter/bedrifter 
 • Aktuelle tilpasninger i forbindelse med et generasjonsskifte 
 • Overføring av hytter og hus 
 • Hvordan sikre giver økonomisk i fremtiden 
 • Skatt (arveavgift) 
 • Dokumentavgift 

Gjennomføring

Forelesning med praktisk tilnærming gjennom casearbeid. Mange av temaene vil bli illustrert ved bruk av praktiske eksempler hentet fra rettspraksis, uttalelse fra skattemyndighetene og foredragsholderens egen rådgivningspraksis.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå