Stedlig kurs

Avansert årsoppgjør for AS

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Finansregn. 3,5
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset vil gjennomgå prosessen i et årsoppgjør for AS fra A – Å. Kurset vil ta lett på de grunnleggende oppgavene i årsoppgjøret og gå mer i dybden på de årsoppgjørselementene som er aktuelle og/eller vanligvis er mest krevende, og som det er knyttet særlig risiko for vesentlige feil til.
Del:

Målgruppe

Kurset er tilpasset deg som har erfaring med årsoppgjør for AS fra tidligere og som har kjennskap til grunnleggende oppgaver og regelverket som et årsoppgjør bygger på. Kurset vil gi deg mer inngående forståelse av sammenhengen mellom de ulike oppgavene i årsoppgjørsprosessen, og samtidig gå mer i dybden på regelverk i tilknytning til spesielle problemstillinger. 

Innhold

 • Utsatt skatt-modellen. Hvordan sikre at overgangen fra finansregnskapet til skatteregnskapet skjer uten feil? Gode kontroll- og avstemmingsmetoder vil bli gjennomgått for å sikre at feil avdekkes og korrigeres. 
 • Tilvirkningskontrakter – regnskaps- og skattemessig behandling  
 • Fusjon, fisjon, omdanning – første års årsregnskap og skatteskjemaer 
 • Tilleggsutbytte, ekstraordinært utbytte, reversering av utbyttevedtak – bokføring, noter, skatteskjemaer og aksjonærregister  
 • Konsernbidrag 
 • Vedlikehold og påkostning – ulike kriterier for aktivering etter hhv. skatteregler og regnskapsregler behandles og gunstige effekter gjennomgås 
 • Påkostning leid bygg – bokføring, noter og skatteskjemaer for utleier og leietaker 
 • Aksjer og andre verdipapirer – innenfor og utenfor fritaksmetoden, 3 %-regelen 
 • FOU og andre immaterielle eiendeler  
 • Nedskrivningsvurderinger – driftsmidler og investeringer 
 • Andre aktuelle emner 

Gjennomføring

Forelesninger med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger, herunder gjennomgang av konkrete case.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 06. des
  OSLO
 • Kursleder Jan Sørbø
  Få plasser
 • 14. des
  STAVANGER
 • Kursleder Jan Sørbø
  Få plasser
 • 15. des
  TRONDHEIM
 • Kursleder Jan Sørbø
  Få plasser
 • Portrett av Jan Sørbø
  Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom