Stedlig kurs

Praktisk årsoppgjør for konsern

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset vil også ta for seg emner som trinnvise oppkjøp av datterselskap og behandling av minoritetsinteresser i konsernet. Kontrollteknikker for å sikre at konsernregnskapet er blitt riktig vil også bli gjennomgått. 

Målgruppe

 • Regnskapsførere som har ansvaret for utarbeidelse eller kvalitetssikring av årsregnskap for morselskap i konsern.
 • Økonomisjef, regnskapssjef, controllere og andre som er involvert i konsernrapportering.
 • Revisorer som reviderer konsernregnskap. 

Innhold

 • Regnskapslovens krav til konsernregnskap
 • Notekrav til konsernregnskapet herunder konsekvent og lik prinsippanvendelse i konsernenhetene
 • Eliminering av interne kjøp og salg, og fortjenester
 • Regnskapsføring av trinnvise oppkjøp
 • Behandling av minoritetsinteresser
 • Nøkkelkontroller som ledd i kvalitetssikring av konsernregnskapet
 • Skattekostnad i konsernet
 • Behandling av utbytte og konsernbidrag i konsernregnskapet
 • Kontantsstrømsoppstilling etter den indirekte metoden
 • Valuta i konsernregnskapet 

Gjennomføring

Forelesning med eksempler. Deltagerne vil bli involvert gjennom case som løses individuelt med forslag til løsning fra forelesere i plenum.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 24. nov
  STAVANGER
 • Kursleder Lars Angermo , Stian Bringsjord
 • 01. des
  OSLO
 • Kursleder Lars Angermo , Stian Bringsjord
 • 16. des
  TRONDHEIM
 • Kursleder Lars Angermo , Stian Bringsjord
 • Portrett av Lars Angermo
  Kursleder:
  Lars Angermo
  Autorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor
 • Portrett av Stian Bringsjord
  Kursleder:
  Stian Bringsjord
  Statsautorisert revisor